Skydda ditt lån med en betalförsäkring

Om du skulle råka ut för något kan det vara skönt att veta att du ändå kan betala dina lån och krediter. Du kan teckna en betalförsäkring som täcker kostnaderna för dina lån och krediter om du blir sjukskriven eller arbetslös. Ett alternativ är att se över ditt generella försäkringsskydd.

Skydda ditt lån med betalförsäkringSkydda ditt lån med betalförsäkring

När du lånar pengar kan det vara bra att samtidigt fundera över om du kan betala för lånet, även om din ekonomi skulle försämras. En längre sjukskrivning eller arbetslöshet kan gräva djupa hål i plånboken och göra det svårt att betala dina vanliga kostnader.


Skydda dina lån och krediter med en betalförsäkring

Ett sätt att skydda ditt lån är att teckna en betalförsäkring hos banken som du lånar pengar av. Då står banken för lånets räntekostnad och amortering om olyckan skulle vara framme. Du kan också teckna en betalförsäkring för ditt kreditkort, som ger dig ersättning för månadskostnaderna för kreditkortet. Ofta täcker försäkringen dina kostnader för lånet eller kreditkortet under 12 månader.

En betalförsäkring skyddar dina lån och krediter om du blir

  • sjukskriven
  • ofrivilligt arbetslös
  • inlagd på sjukhus.

Vad ska du tänka på när du tecknar en betalförsäkring?

För att kunna teckna en betalförsäkring behöver du uppfylla de krav som banken ställer. Det kan till exempel vara att du har en fast anställning och har haft den under en viss tid, att du är fullt frisk och inskriven i a-kassan. Du ska också vara folkbokförd i Sverige, så att du är försäkrad i svenska Försäkringskassan.

Tänk också på att du vanligtvis behöver ha haft försäkringen i ett antal månader innan du kan få ersättning. Om du blir arbetslös innan den perioden gått kan du alltså bli utan ersättning. Precis som med många andra försäkringar och ersättningssystem brukar det också finnas en karenstid innan ersättningen börjar betalas ut. För betalförsäkringar och andra låneskydd brukar det vara 30 dagar från det att du blivit arbetslös eller sjukskriven tills det att banken börjar täcka dina kostnader.


Du kan också försäkra ditt bolån

Oavsett om vi bor i hyresrätt eller äger vår bostad brukar boendekostnaderna höra till de största utgifterna som vi har varje månad. Du som har bolån kan försäkra även det lånet med låneskydd, så att banken står för dina lånekostnader under en viss tid om du skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Du kan också teckna ett särskilt bolåneskydd vid dödsfall. Då går banken in och betalar hela eller delar av lånet om du skulle gå bort. En sådan försäkring brukar gälla fram tills du fyller 65 år.


Vad kostar en betalförsäkring eller låneskydd?

Priset eller premien för en betalförsäkring beror förstås på hur stort lån eller kredit du har. Men även andra faktorer som din ålder och vad som ingår i försäkringen spelar in. När du ansöker om betalförsäkringen får du reda på vad priset blir just för dig. Premien framgår även av fakturan från din långivare och brukar betalas i samband med att du betalar dina andra kostnader, det vill säga ränta och amortering för ditt lån eller månadsfakturan för ditt kreditkort.


Försäkringar som ger dig extra pengar vid sjukskrivning eller arbetslöshet

Ett annat sätt att skaffa ekonomisk trygghet är att se över ditt generella försäkringsskydd. Det finns flera försäkringar som kan ge dig extra pengar vid sjukskrivning eller arbetslöshet, även om du inte tecknat en särskild betalförsäkring eller låneskydd via din bank. De olika försäkringarna skyddar dig och dina närstående i olika situationer:

  • Sjukförsäkring vid inkomstbortfall: En sjukförsäkring tecknar du via ett försäkringsbolag eller ditt fackförbund. Den ger dig extra pengar vid sjukskrivning, utöver den vanliga sjukpenningen som du får från Försäkringskassan.
  • Inkomstförsäkring vid arbetslöshet: Om du blir arbetslös kan du få pengar från a-kassan. Utöver medlemskap i en a-kassa kan du teckna en inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller försäkringsbolag. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan så att du totalt får 80 procent av din lön.
  • Livförsäkring: En livförsäkring ger dina närstående pengar om du skulle avlida. De flesta livförsäkringar gäller upp till en viss ålder och du väljer vem som ska vara förmånstagare till försäkringen, alltså vem som ska få pengarna om du dör.

Låneskydd eller andra försäkringar – vad passar dig bäst?

Du kan alltså välja att skydda dina lån och krediter med en särskild betalförsäkring eller trygga dina inkomster med andra försäkringar, som vi tog upp här ovan. Fundera över hur din ekonomi ser ut och vad som skulle hända om du till exempel blir av med jobbet. Beroende på din livssituation kan du välja de betalförsäkringar och låneskydd som du behöver för att känna dig trygg och säker, även om något oförutsett skulle hända.