Vad används privatlån till - egentligen?

Människor behöver investera i livet. Renovering, nya glasögon, en utbildning. Ett privatlån är så mycket mer än kortsiktig konsumtion. Här berättar vi mer vad vi vet om privatlån.

Vad används privatlån till?Vad används privatlån till?

När du behöver renovera din bostad, skaffa nya glasögon eller investera i hållbara energilösningar som solceller är det inte alltid du har pengar på kontot. Att då ha möjlighet att dela upp betalningen eller ta ett så kallat privatlån bidrar till att fler människor får möjligheter i livet som de annars inte hade haft.

Vad är ett privatlån?

Med privatlån menar vi ett lån som inte kräver en säkerhet. Ibland kallas dessa lån för blancolån eller konsumentlån. Med delbetalning menar vi när du delar upp betalningen av produkter och tjänster.

Bilden av privatlån är en smula tilltufsad historiskt sett, mycket som ett resultat av mindre seriösa aktörers verksamhet i kreditbranschen. Bilden av SMS-lån lever kvar i mångas minne, trots att många av dessa aktörer sedan många år inte finns på marknaden. Men faktum är att nästan vartannat privatlån används för livsinvesteringar som att renovera sitt hem eller ta den utbildning man har drömt om, vilket vi tycker nyanserar bilden av konsument- och privatkrediter. Vi tror på att ge människor möjligheter i livet genom våra tjänster, men vårt löfte är att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.

Detta vet vi om vad man använder privatlån till

2021 tog Resurs fram undersökningen Resurs Consumer Report som handlar om konsumenternas syn på privatlån och konsumentkrediter. Rapporten bygger på en konsumentundersökning av Kantar Sifo och visade bland annat att 4 av 10 privatlån har tagits för att göra en livsinvestering.

- 4 av 10 privatlån går till en livsinvestering
- 9 av 10 ser fördelar med att dela upp betalningen

Men vad är en ”livsinvestering”? Det kan vara att finansiera en utbildning, ta körkort, köpa en bostad eller renovera och investera i hemmet. Sammantaget skapar dessa investeringar långsiktig hållbarhet i livet.

Med andra ord är det investeringar för framtiden. I jämförelse med dessa livsinvesteringar ser vi att bara en av fem har använt lånet för att köpa en produkt i en fysisk butik eller på internet, vilket är att beteckna som mer kortsiktig konsumtion. Privatlån används därmed i avsevärt större utsträckning för långsiktiga investeringar i livet än till kortsiktig konsumtion. 9 av 10 säger att möjligheten att dela upp en betalning gör att de kan köpa något som är mer hållbart eller är användbart på längre sikt.

Resurs Consumer Report bygger på en konsumentundersökning genomförd i samarbete med Kantar Sifo. Underlaget i rapporten är enkätintervjuer med konsumenter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 1000 enkätintervjuer har genomförts i varje land.