Resurs och samhällsinvesteringar

Resurs investerar i samhället för att skapa en bättre framtid för oss alla. Detta gör vi både för att vi vill och för att det är vårt ansvar. Läs mer om hur vi bidrar här.

Resurs och SamhalletResurs och Samhallet

Vi vill bidra genom att investera i vårt samhälle. Detta är en självklarhet när man som vi har relationer med sex miljoner människor i hela Norden och vi vill bidra till att människor, branschen och samhället utvecklas i en positiv riktning. Vi gör det genom att engagera oss i samhällsfrågor, att vara en aktiv part i debatten om vilket samhälle och vilken finansbransch vi vill se i framtiden och genom att samarbeta med organisationer, samhällsinitiativ och föreningar. Kort sagt: tillsammans med andra samhällsaktörer vill vi bidra till att göra samhället bättre.

Så investerar vi i samhället

- Vi stöttar initiativ som bidrar till en privatekonomi i balans, som till exempel Shoppalagom.se.

- Vi initierar och stöttar satsningar som bidrar till att unga får en så bra start i livet som möjligt.

- Vi stöttar ungt företagande och entreprenörskap.

- Vi engagerar oss i idrotts- och föreningslivet på lokal och regional nivå med extra fokus på jämställdhet, integration och hållbarhet.

- Våra medarbetare har möjlighet att ägna sig åt volontärarbete, som till exempel läxhjälp eller mentorskap.

11 miljoner kronor till cancerforskningen

Resurs har sedan 2007 stöttat Cancerfonden och Rosa Bandet genom produkter och andra aktiviteter och har hittills samlat in över 11 miljoner kr.

Tycker du att vi borde göra mer? Har du idéer eller tankar om samarbete för att tillsammans uppnå en positiv samhällsförändring? Hör av dig till oss!