Hållbarhet

En del av vår vardag

Som bank och som arbetsgivare har vi en viktig roll i samhället och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vårt arbete för en hållbar framtid är en naturlig del av vår vardag och tar sitt avstamp i FN:s Global Compact, som vi har valt att ansluta oss till. Global Compact är ett frivilligt initiativ som innebär att vi som företag verkar utifrån FNs tio universella principer inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Vi vill vara en del av vårt närsamhälle och väljer därför att engagera oss lokalt på de orter där vi har verksamhet. På detta sätt når vårt stöd ut till de som verkligen behöver det. Ofta arbetar vi tillsammans med föreningar som vi sponsrar, och tar hjälp av deras nätverk och kunskap.

Global Compact

FNs Global Compact är ett internationellt frivilligt initiativ för att mobilisera den kraft som finns i näringslivet. Genom att vara anslutna till Global Compact har vi förbundit oss till att leva efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. För oss är detta ett självklart val. Vi har alltid haft ett starkt samhällsengagemang och genom Global Compact tar vi ett gemensamt ansvar tillsammans med företag och organisationer runt om i världen. Varje år rapporterar vi vårt arbete för en hållbar framtid – dels direkt till Global Compact och dels genom vår Hållbarhetsrapport, som Resurskoncernen lämnar tillsammans med årsrapporten varje vår.

Läs mer om Global Compact

En positiv kraft

Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar - idag och imorgon. Det genomsyrar hela vår verksamhet och inte minst vårt engagemang i samhället. Resurs har en lång tradition av att sponsra det lokala föreningslivet, eftersom här finns både det engagemang och det kontaktnät som behövs för att kunna nå ut. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra på flera olika plan - genom såväl ekonomisk sponsring som med mer aktivt stöd.

Vi vill göra skillnad. På riktigt. Därför får våra medarbetare volontärtimmar att använda till frivilligarbete. I Helsingborg samarbetar vi med den ideella föreningen Drivkraft, som erbjuder mentorer till elever och deras föräldrar samt arrangerar läxhjälp på skolor runt om i staden.

Vi har en stark tro till individens kraft, men ibland kan man behöva lite hjälp på vägen. Vi stöttar organisationer och aktiviteter som syftar till att ge människor möjlighet att påverka sin vardag och sin framtid - allt från demokratiprojekt till praktikplatser och initiativ för startups.

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.

En hållbar morgondag

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling sker överallt i vår organisation. Hållbarhet ska vara en del av vår dagliga verksamhet och något som alltid övervägs i de beslut vi fattar. Resurs fokuserar särskilt på fem områden, som lyfts fram i den årliga hållbarhetsrapporten. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att kunna påverka och förändra och är valda i dialog våra intressenter – investerare, kunder, medarbetare, partners och ägare. Våra fem fokusområden är:

Hållbar kreditgivningAnsvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Medarbetare – För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.

Etiska och ansvarsfulla affärer – Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

A Sustainable Tomorrow - bäst på möten som får hållbarhet att hända

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta. A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Läs mer om A Sustainable Tomorrow

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete så finns med information här på Resurs Holding.