• Låna Smartare!

  Låna Smartare!

  Att låna handlar inte bara om pengar, det handlar om behov och drömmar. Lånasmartare.se ger dig tips och råd som får dig att ta smartare beslut. Oavsett vad du behöver låna till.

   

 • Digital ansökan i butik

  Digital ansökan i butik

  Nu ger vi dig som kund en ännu smidigare och bättre upplevelse när du ansöker om våra produkter i butik. Signera din ansökan med mobilt BankID – snabbt, säkert och papperslöst.

  Fråga efter digital signering i butiken.

 • Resurs Checkout, nu med Swish

  Resurs Checkout, nu med Swish

  Att handla online ska vara lika enkelt som att handla i butik. Vår digitala nätkassa heter Resurs Checkout, en smart kassa som gör onlinehandeln både tillgänglig och enkelt i alla lägen.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p style=”margin:0;padding:0;border:0;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=”https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=51236&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#038;ADFPageName=WebsiteName|SectionName|SubSection|PageName&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#038;ADFdivider=|” width=”1″ height=”1″ alt=”” /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Ett generöst kreditkort

Ett generöst kreditkort

Supreme Card är ett kreditkort så generöst att du vill använda det ofta. Vi har tre olika kort, alla med generösa erbjudanden och förmåner.

 

Hitta svaret på din fråga

Vi vill kunna erbjuda våra kunder den absolut bästa och snabbaste servicen. Sanningen är att de flesta av de frågor du ställer kan du hitta på egen hand. Därför har vi sammanställt en kundserviceportal där du kan söka och finna svar på dina funderingar.

Så läser du vår avi

Har du frågor kring hur du läser din avi? Vi har sammanställt guider som förklarar de olika delarna på avin.

 

 

Så loggar du in på Mina sidor första gången

Om det är första gången du loggar in måste du signera ett användaravtal med BankID. Innan du signerar får du upp en pdf som du måste öppna innan du kan signera avtalet.

Resurs Holding introducerade på Nasdaq Stockholm

Resurs Banks moderbolag, Resurs Holding, introducerades på Nasdaq Stockholm den 29 april 2016.

*Insättningsgarantin

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.