• Låna upp till 300 000 kr Ansök här
    Månadskostnad:...
    Effektiv ränta*:...
    * Exempelränta
    Representativt exempel: Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,02 % och 6 års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 8,88 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 792 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 129096 kr fördelat på 72 avbetalningar. Exemplet, som är beräknat 2017-09-01, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden. Avrundning till närmaste högre krona tillämpas. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p style=”margin:0;padding:0;border:0;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src=”https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=51236&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#038;ADFPageName=WebsiteName|SectionName|SubSection|PageName&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#038;ADFdivider=|” width=”1″ height=”1″ alt=”” /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Det personliga kortet

Det personliga kortet

Det personliga kreditkortet som gör dig rustad för vardagens händelser. Dela upp din betalning på ditt sätt och samla poäng att använda i vår Poängshop.

 

Hitta svaret på din fråga

Vi vill kunna erbjuda våra kunder den absolut bästa och snabbaste servicen. Sanningen är att de flesta av de frågor du ställer kan du hitta på egen hand. Därför har vi sammanställt en kundserviceportal där du kan söka och finna svar på dina funderingar.

Så läser du vår avi

Har du frågor kring hur du läser din avi? Vi har sammanställt guider som förklarar de olika delarna på avin.

 

 

Så loggar du in på Mina sidor första gången

Om det är första gången du loggar in måste du signera ett användaravtal med BankID. Innan du signerar får du upp en pdf som du måste öppna innan du kan signera avtalet.

Resurs Holding introducerade på Nasdaq Stockholm

Resurs Banks moderbolag, Resurs Holding, introducerades på Nasdaq Stockholm den 29 april 2016.

Få dina avier digitalt

Nu kan du få dina avier och information från Resurs Bank skickad till dig via den digitala brevlådan Kivra. Om du redan är registrerad hos Kivra kommer du automatisk få din post dit.