Pressmeddelanden

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2022

”Under det första halvåret har det varit hög aktivitet på alla våra marknader. Låneboken ökade med 11 procent jämfört med

Läs mer

Resurs Bank överklagar Finansinspektionens beslut för att få klarhet i konsumentkreditlagens tillämpning

Resurs Bank vidtar åtgärder för att fullt ut efterleva de krav Finansinspektionen (“FI”) meddelat i beslutet av den 21 juni.

Läs mer

juni

Resurs förvärvar verksamhet för hållbara energiinvesteringar i hemmet

Resurs vill ge fler privatpersoner möjlighet att investera i hållbara energilösningar till hemmet och har därför förvärvat Hemma Sverige AB:s

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på

Läs mer

Finansinspektionen tilldelar Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor efter en undersökning av

Läs mer

april

Resurs Bank och Payer ingår strategiskt partnerskap och utvecklar abonnemangslösning till den nordiska retail-marknaden

Efterfrågan efter betallösningar som bidrar till den cirkulära ekonomin ökar. Resurs Bank vill kunna erbjuda sina nordiska retail-partners ett helhetskoncept

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2022

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2021

Läs mer

NCR bekräftar kreditrating BBB, stabila utsikter för Resurs Bank

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB bekräftas med stabila utsikter.

Läs mer

Nytt kontor i Stockholm ska bidra till att stärka Resurs position inom e-handel

Resurs Bank har öppnat dörrarna till ett nytt kontor i Stockholm med plats till 30–40 medarbetare. Med kontor i ett

Läs mer

februari

Inbjudan till Q&A med anledning av gårdagens presskommunikation

Läs mer

Finansinspektionens preliminära bedömning av Resurs Banks kreditprövningar

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké 2021

“Ännu ett år i pandemins spår har passerat och vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för

Läs mer

december

Förtida inlösen av förlagslån i Resurs Bank AB (publ)

Resurs Bank AB (publ) kommer den 17 januari 2022 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0009522212 på

Läs mer

4 av 10 privatlån används för att investera för framtiden

Resurs Bank publicerar idag Resurs Consumer Report 2021 som handlar om konsumenternas syn på privatlån och konsumentkrediter. Rapporten bygger på

Läs mer

november

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner

Läs mer

oktober

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.

Läs mer

september

Resurs Bank löser upp den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor som gjordes med anledning av Covid -19

I april 2020 gjorde Resurs Bank en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet

Läs mer

Nordic Leisure Travel Group väljer Resurs e-handelslösning för fortsatt satsning på den nordiska marknaden

Resurs Bank blir leverantör av e-handelsbetalningar när resekoncernen Nordic Leisure Travel Group (NLTG), med de välkända varumärkena Ving, Spies, Globetrotter

Läs mer

Resurs värvar toppnamn och presenterar ny koncernledning

Mattias Ekman, från Klarna, som haft olika ledande kommersiella roller, går till Resurs i rollen som CCO, Nordic Retail Finance.

Läs mer

Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Därför lanseras nu Resurs Society som samlar

Läs mer

Resurs Bank investerar i Nordens första molnbaserade bankplattform som möter framtidens kund

Resurs Bank investerar i en ny, helt molnbaserad bankplattform som skapar förutsättningar att ge kunder och partners tjänster, gränssnitt och

Läs mer

augusti

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner

Läs mer

Resurs Bank lanserar direkta betallösningar genom samarbete med Trustly

Resurs Bank lanserar direktbanksbetalningar på den nordiska marknaden genom ett nytt samarbete med Trustly. Genom Trustly kommer konsumenter kunna göra

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2021

“Under första halvåret har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning visat resultat. Läget ljusnar

Läs mer

Resurs möjliggör klimatsmarta investeringar för privatkunder i nytt partnerskap med Hemma

Nu får fler privatpersoner möjlighet att inom kort ta del av Resurs Banks förmånliga privatlån via ett nytt samarbete med

Läs mer

Resurs Bank erbjuder Apple Pay till alla nordiska kunder – ett snabbare, enklare och säkrare sätt att betala med iPhone och Apple Watch

Apple Pay är nu tillgängligt för alla Resurs Banks kunder på den nordiska marknaden. Det är ett snabbare, enklare och

Läs mer

juni

Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB, har ingått avtal med PRA Group, en ledande internationell investerare

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner

Läs mer

maj

Resurs Bank lanserar Google Pay till sina kunder på nordisk nivå

Nu får Resurs Banks kunder på den nordiska marknaden tillgång till Google Pay, som gör det möjligt att genomföra mobila

Läs mer

april

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2021

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.

Läs mer

Ny CFO på plats hos Resurs

Resurs utser Sofie Tarring Lindell till ny CFO & Head of IR. Sofie är idag Head of IR & Group

Läs mer

Resurs Bank har erhållit höjd kreditrating (BBB, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en uppdaterad rating från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg höjs från BBB-

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2020

Läs mer

februari

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari-december 2020

”Ambitiös agenda för 2021 och flera nya partners” Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB

Läs mer

januari

Resurs Bank blir hållbarhetspartner till Helsingborgs IF

Resurskoncernen fortsätter sitt mångåriga engagemang för Helsingborgs IF. För att stötta föreningen i dess samhällsviktiga roll och i dess övergripande

Läs mer

Resurs fortsätter transformationsresan och genomför nedskrivningar om 48 MSEK

Resurs inledde under hösten 2020 sin transformationsresa med målet att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. I samband

Läs mer

Resurs CFO lämnar koncernledningen och börjar ny tjänst inom bolaget

Resurs CFO och Head of IR, Jonas Olin, har på eget initiativ och på grund av hälsoskäl fattat beslut om

Läs mer

december

Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare – ett styrkebesked

Resurs Bank har ingått avtal med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar om att sälja delar av Resurs Banks

Läs mer

Starkt investerarintresse initierar emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner

Läs mer

Resurs Bank lanserar försäljningsplattformen Merchant Portal på nordisk nivå

Efter bra respons från Retailers i Sverige och Danmark lanseras nu försäljningsplattformen Resurs Merchant Portal på hela den nordiska marknaden.

Läs mer

Resurs rekryterar affärsdriven hållbarhetschef på nordisk nivå

Resurs rekryterar en Nordic Sustainability Manager vars uppdrag är att driva och utveckla koncernens nordiska hållbarhetsarbete. Henrik Linder, som närmast

Läs mer

november

Resurs Bank lanserar funktionen Flexible account i Norden – ger kunden fler möjligheter att planera sin privatekonomi

Nu lanserar Resurs Bank funktionen Flexible account till sina privatkunder i Norden som har ett Supreme Card. Den nya funktionen

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner

Läs mer

oktober

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.

Läs mer

Resurs och Mekonomen Group växlar upp till partnerskap på nordisk nivå

Mekonomen Group väljer Resurs Bank som partner för kort- och betallösningar på hela den nordiska marknaden. Tillsammans med Resurs tar

Läs mer

Resurs inleder transformationsresa

Målet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. Resurs transformationsresa inleds med att skapa en mer effektiv organisation

Läs mer

september

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg BBB- bekräftas och utsikterna

Läs mer

Resurs blir först ut som partner till Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom

Resurs blir första aktör från näringslivet att ställa sig bakom, och bli partner i, Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom som

Läs mer

augusti

Resurs Bank medges ej avräkning med ca 31 MSEK för omvärderingseffekter avseende IFRS 9 i Norge till följd av fusion av yA Bank AS

Skatteverket har beslutat att ej medge avräkning för beräknad skatt om knappt 31 MSEK hänförlig till Resurs Banks norska filials

Läs mer

Resurs förstärker koncernledningen – med fokus på kundupplevelse och tillväxt

Resurs koncernledning utökas med fler representanter från bolagets affärs- och verksamhetsområden och sätter fokus på kundupplevelse på den nordiska marknaden.

Läs mer

juli

Resurs Bank delårsrapport januari-juni 2020

Läs mer

juni

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2020

Läs mer

Ny VD på plats hos Resurs

Från och med 1 juni är Nils Carlsson ny VD på Resurs Bank och koncernchef för Resurs Holding. Nils Carlsson

Läs mer

maj

Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Resurs Holding har tagit emot priset som Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards 2020. Priset delas ut av

Läs mer

Gekås Ullared väljer Resurs Bank som samarbetspartner för nytt koncept av kort- och betallösningar

Gekås Ullared väljer Resurs Bank som partner för att ta nästa steg inom kort- och betallösningar med fokus på köpupplevelse

Läs mer

april

Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Läs mer

Ny landschef på plats hos Resurs Bank i Norge

Resurs Bank har rekryterat Gabor Molnar till tjänsten som ny landschef för sin verksamhet i Norge. Gabor Molnar kommer närmast

Läs mer

NCR bekräftar Resurs Banks kreditratingbetyg BBB-

Läs mer

mars

Ny VD i Resurs Bank

Läs mer

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2019

Läs mer

februari

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2019

” Ännu ett framgångsrikt år med stabil och lönsam tillväxt.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB  

Läs mer

december

Nu släpps Resurs Retail Report: Att känna sig välkommen och uppskattad toppar listan över starkaste lojalitetsdrivarna i Norden

Resurs Bank släpper nu för första gången sin Resurs Retail Report – Insikter för en positiv köpresa och lojala kunder.

Läs mer

Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) och tillskjuter kapital till Resurs Bank

Läs mer

november

Resurs nordiska konsumentundersökning: Topplistorna som visar vad omni-kunden vill se mer av i olika köpkanaler

Vad kan handlare göra för att ligga i framkant inom omni-handel? Detta är ett av flera teman som Resurs tittat

Läs mer

oktober

Resurs nordiska konsumentundersökning: Konsumenter vill ”klämma och känna” – framför allt vid e-handelsköp inom hemelektronik

Resurs nordiska konsumentundersökning kring vad som bidrar till lojala kunder visar att 54% av nordiska konsumenter önskar mer av upplevelsen

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid Försäkring. I kvartalsrapporten för Resurs

Läs mer

Resurs rekryterar ny CFO och Head of Investor Relations

Läs mer

Resurs Bank satsar även i år på konceptet ”En bra sak” för att vara med och bidra till cancerforskning

10 miljoner kronor. Det är resultatet hittills av Resurs Banks mångåriga stöd till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att bidra till

Läs mer

september

Resurs nordiska konsumentundersökning: Konsumenter blir mer nöjda med sitt köp i butik jämfört med köp via e-handel

Resurs nordiska konsumentundersökning kring vad som skapar lojala kunder visar att ett generöst sortiment inte alltid är en framgångsrik strategi,

Läs mer

augusti

Resurs Bank blir ny partner för betallösningar till Svensk Handels medlemmar

Svensk Handel väljer Resurs som samarbetspartner för medlemserbjudande inom betallösningar för butik, e-handel och omni-handel. Tillsammans har parterna tagit fram

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2019

”Vi levererade ännu ett halvår med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under halvåret

Läs mer

juni

BAUHAUS väljer fortsatt samarbete med Resurs Bank

BAUHAUS väljer att fortsätta sitt samarbete med Resurs Bank som leverantör av betallösningar. Tillsammans med Resurs ser BAUHAUS möjligheter att,

Läs mer

Resurs tar fram nordisk undersökning om vad som driver lojalitet bland dagens konsumenter

Resurs Bank har nyligen genomfört en Sifo-undersökning bland konsumenter på den nordiska marknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med Kantar

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin finansiering

Resurs Bank har förlängt sin existerande ABS-finansiering om 2,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Resurs strategi om en

Läs mer

Ses vi på Almedalsveckan?

Kundlojalitet är ett ständigt aktuellt ämne för handlare. Vi på Resurs brinner för handel samt kundlojalitet och kommer att vara på plats

Läs mer

Resurs Bank tar plats i HETCH – Helsingborgs nya tech-hub för ökad innovation och tillväxt

Resurs Bank är ett av de första bolagen som engagerar sig i HETCH (Helsingborg Tech), en ny tech-hub med fokus

Läs mer

Resurs CFO Peter Rosén slutar i november

Resurs CFO Peter Rosén har sagt upp sin anställning för att påbörja en tjänst som CFO för Hexpol.

Läs mer

maj

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.

Läs mer

april

Mio väljer Resurs Bank för att ta sin omnihandel till nästa nivå

Efter en omfattande upphandling med marknadens största aktörer inom betallösningar väljer Mio att fortsätta med Resurs som strategisk samarbetspartner för

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2019

Läs mer

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2019

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 9 april 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen

Läs mer

mars

Resurs inleder kommersiellt partnerskap med Dicopay och tar steget in i ett nytt kundsegment

Resurs Bank blir leverantör av checkout-lösning i Dicopays mobila plattform och går samtidigt in som delägare i bolaget. Resurs har

Läs mer

Resurs lanserar ny push-funktion för Resurs Checkout - möter nya konsumtionstrender, gör kundresan smidigare och driver konvertering

Resurs lanserar push-funktion i Resurs Checkout och utvecklar nästa steg i sin omnikanalslösning till detaljhandeln och deras kunder. Med den

Läs mer

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2018

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2018.

Läs mer

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

februari

Resurs Bank investerar i nyetablerade Kivra Oy

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2018

”Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Sammantaget för 2018 kan vi presentera

Läs mer

november

Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Resurs Bank AB:s (publ) moderbolag, Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av

Läs mer

Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app

Resurs Bank utökar sitt digitala tjänsteutbud med Resurs Bank app. Den nylanserade appen erbjuder funktioner som förenklar kundens vardag, bland

Läs mer

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Läs mer

Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018

Läs mer

oktober

Med årets kampanj ”En Bra Sak” bidrar Resurs Bank till cancerforskning för elfte året i rad

Läs mer

september

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Läs mer

Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2018

Läs mer

augusti

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Läs mer

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för

Läs mer

maj

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Läs mer

april

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 18 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen

Läs mer

Magasin du Nord lanserar nytt koncept för sitt kundkort i samarbete med Resurs Bank i Danmark

Den välkända danska varuhuskedjan Magasin du Nord har valt att samarbeta med Resurs Bank i samband med lanseringen av ett

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2018

Läs mer

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2017

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017.

Läs mer

Resurs Bank

Läs mer

februari

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

Läs mer

januari

Resurs Bank utökar sin finansiering

Läs mer

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Läs mer

november

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

oktober

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017

Läs mer

Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2017

Läs mer

Supreme Card Woman stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för elfte året i rad

Läs mer

september

Lufthansas Miles & More och Resurs Bank erbjuder kreditkort i Sverige

Läs mer

Resurs Banks VD medgrundare till ny Fintech-hub

Läs mer

Finland nästa för Loyo Pay – appen för mobila betalningar i butiker och på nätet

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Läs mer

Resurs Checkout integreras i Esecos affärssystem Nemo och förenklar för e-handlare

Läs mer

augusti

Dags för Resurs Bank Stafett – Aron Andersson ambassadör för Barncancerfonden kickar igång loppet

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

juni

Digital SMS-ansökan – enkelt och smidigt när konsumenten själv söker kredit i butik genom Resurs Bank

Resurs Bank förenklar kreditköp för konsumenter och handlare. Med mobil ansökan blir det effektivt och privat. Konsumenten sänder ett SMS,

Läs mer

maj

Resurs Checkout – valet för Paapis trendiga e-handelsbutik

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Läs mer

Resesajten Tripmonster ökar takten i Sverige

När Tripmonster valde leverantör av faktura- och delbetalningslösningar föll valet på Resurs Bank, som sedan tidigare är i gång med

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

Stiga klipper till. E-handel möjligt för 150 lokala återförsäljare tack vare Resurs Checkout

Nu blir det möjligt för konsumenten att handla Stigas produkter genom lokala återförsäljare i stigabutiken.se. Tack vare den digitala betaltjänsten,

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2017

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2017. Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår

Läs mer

april

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2016

Läs mer

mars

Resurs Bank lanserar Loyo Pay – första appen för mobila betalningar som fungerar både i butik och på nätet

Resurs Bank vann utmärkelsen ”Årets Bankapp” 2015 med Loyo. I november 2016 släpptes beta-versionen av Loyo Pay och nu ökar

Läs mer

yA Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner norska kronor

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

Resurs Bank i stark utveckling

Resurs Bank skalar upp sin utvecklingskapacitet och etablerar ett nytt IT-kontor. Placeringsort blir i Malmö, i huvudsak för att kunna

Läs mer

februari

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank och Förlaget Villaliv i samarbete

Läs mer

Resurs Bank lanserar digital ansökan vid kreditköp – en fullträff för konsumenter och handlare

Läs mer

Bokslutskommuniké januari—december 2016

Läs mer

Resurs Bank lanserar Swish för Handel i Resurs Checkout

Läs mer

januari

Resurs Bank sponsrar Helsingborg Marathon och namnger stafetten

Läs mer

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Carnegie och Nordea i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK

Läs mer

december

Glashuset valde Resurs Checkout från Resurs Bank för satsning online

Läs mer

november

Resurs Bank sponsrar Aron Andersson

Läs mer

Resurs Holding rekryterar ny HR-direktör

Resurs Holding har utsett Eva Brike som ny HR-direktör. Eva tillträder tjänsten under våren 2017 och kommer att ingå i

Läs mer

Resurs Bank och Mastercard digitaliserar plastkortet i helt ny tjänst

Idag tillkännager Resurs Bank i samarbete med Mastercard lanseringen av Loyo Pay, den första digitala plånboken i Sverige som kan

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016. Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår

Läs mer

oktober

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Holding har sedan tidigare meddelat att arbete pågår med att diversifiera finansieringen. Som ett led i detta arbete har

Läs mer

Elcykeln i fokus under Cycleuropes årliga mässa

Läs mer

Klockmaster lanserar ny e-handel med Resurs Banks flexibla Omni Checkout

Läs mer

september

Supreme Card Woman stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för tionde året i rad

Läs mer

Team Rynkeby samlar in rekordsumma till Barncancerfonden

Läs mer

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har fått en anmärkning och en sanktionsavgift om 35 miljoner kronor av Finansinspektionen

Läs mer

augusti

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid

Läs mer

Mikael Kehler förstärker Resurs Banks satsning på e-handel

Läs mer

Resurs Bank åter sponsor för Helsingborg Marathon

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2016

Läs mer

Biltema väljer Resurs Bank för kundfinansiering i Sverige

Biltema, ledande inom produkter för bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar, lanserar nu kundfinansiering från Resurs Bank. Samarbetet gäller Sverige

Läs mer

juli

Resurs Bank cyklar med Team Rynkeby till Paris och bidrar till insamlingsrekord till Barncancerfonden

För fjärde året i rad medverkar Resurskoncernen både som guldsponsor och med cyklister i välgörenhetsprojektet Team Rynkeby. I år medverkar

Läs mer

juni

​Resurs Bank blir första bank att lansera MasterPass i Norge

Efter lansering av MasterPass i Sverige 2015 blir Resurs Bank nu den första utgivaren av tjänsten i Norge. Med MasterPass

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Läs mer

maj

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2016

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2016. Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår

Läs mer

april

Resurs Bank ny guldpartner till Scandinavian E-business Camp

Efter flera år som partner till Scandinavian E-business Camp, väljer nu Resurs Bank att öka sitt engagemang i e-handelseventet och

Läs mer

Resurs Bank lanserar kontaktlösa kort med ”blipp-” funktion.

Resurs Bank går nu i bräschen för kontaktlösa betal- och kreditkort. Som en av marknadens första aktörer att certifieras av

Läs mer

Kommuniké från 2016 års årsstämma i Resurs Holding och Resurs Bank

Läs mer

mars

Flygande start för Resurs Banks digitala plånbok MasterPass

Tillsammans med MasterCard lanserade Resurs Bank den digitala plånboken MasterPass i december 2015. Med MasterPass kan konsumenter lägga in sina

Läs mer

februari

Resurs Bank skapar kortprogram för NOWOs satsning på kreditkort med pensionssparande

Nu lanserar NOWO, ett betal- och kreditkort med möjlighet till dagligt fondsparande. Med kortet bestämmer innehavaren hur många procent av

Läs mer

Resurs Bank – Bokslutskommuniké jan–dec 2015

Läs mer

januari

Nytt fasträntekonto med 1,20 % ränta

Nu erbjuder Resurs Bank ett fasträntekonto med en sparränta på 1,20 %. Löptiden är 16 månader. Teckningen är tidsbegränsad och

Läs mer

Synsam väljer Resurs Bank för kundfinansiering i Norden

Efter att ha samarbetat med Resurs Bank, ett dotterbolag till Resurs Holding, i Finland sedan 2009 väljer Synsam att utöka

Läs mer

december

Resurs Bank tilldelas Privata Affärers utmärkelse Årets Bankapp

I tidningen Privata Affärers årliga utmärkelse av de bästa bankerna och de bästa banktjänsterna har Resurs Bank tilldelats utmärkelsen Årets

Läs mer

Resurs Bank lanserar digital plånbok för enklare kortbetalningar

Tillsammans med MasterCard lanserar Resurs Bank nu den digitala plånboken MasterPass. Med MasterPass kan konsumenter lägga in traditionella kort och

Läs mer

Grattis! Hylte Jakt & Lantman årets nätbutik 2015

Resurs Banks mångårige samarbetspartner Hylte Jakt & Lantman har röstats fram som vinnare i Prisjakts årliga utmärkelse av nätbutiker i

Läs mer

Team Sportia väljer Resurs Bank för kundfinansiering i 100 butiker

Team Sportia, med kundlöftet ”Hela Sveriges sportkedja”, lanserar nu kundfinansiering från Resurs Bank. Lagom till julhandeln erbjuds kunderna flexibel delbetalning

Läs mer

november

Resurs Holding AB publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2015

Läs mer

oktober

​Resurs Bank i juryn för Retail Awards 2016

För andra året i rad sponsrar Resurs Bank handelns stora pris Retail Awards och är jurymedlem i kategorin Årets Butikssäljare.

Läs mer

Resurs Bank genomför förvärvet av den norska nischbanken yA Bank

Läs mer

ABBA the Museum valde Resurs Bank för smarta kortbetalningar

Resurs Bank levererar kortprogram som erbjuder smart betalning på ABBA the Museum i Stockholm. Med ABBA the Museum Gift Card

Läs mer

Nya finansiella mål beslutade i Resurs Holding

Läs mer

Nya styrelseledamöter och förstärkt ledning i Resurs Holding som också utvärderar strategiska alternativ

Läs mer

Finansinspektionen och Finanstillsynet godkänner Resurs banks köp av norska nischbanken yA Bank

Läs mer

Rörigt i plånboken? Missar du rabatter från kundklubben? Loyo är lösningen.

Toppen – en kanonrabatt från din favoritaffär! Men framme vid kassan kommer du på att ditt kundklubbskort ligger hemma i

Läs mer

september

Över 80 000 användare. Loyo lockar rekordmånga som vill få koll på sina kundklubbskort

Resurs Banks tjänst för att samla kundklubbkort i en app, Loyo, erbjuds nu av över 100 svenska detaljhandelskedjor. Över 80

Läs mer

Resurs Bank förlänger satsningen på HIF. Huvudsponsor till 2017

Resurs Bank har sedan 2004 sponsrat Helsingborgs IF och sedan 2009 varit lagets huvudsponsor. Nu väljer Resurs Bank att förlänga

Läs mer

Researrangören Detur lanserar e-handel med ränte- och avgiftsfri delbetalning

När researrangören Detur uppgraderar webbutikerna i Sverige, Norge och Finland väljer man att som första reseaktör erbjuda kunderna 100 procent

Läs mer

augusti

Resurs Bank stärker E-commerce Park of Sweden med detaljhandelskompetens

Som leverantör till nordisk detaljhandel har Resurs Bank valt att bli partner till E-commerce Park of Sweden och deras e-handelsinkubator.

Läs mer

Resurs Bank offentliggör delårsrapport för första halvåret 2015

Resurs Bank AB (publ) offentliggör nu delårsrapport för första halvåret 2015. Rapporten, för perioden 1 januari - 30 juni, finns

Läs mer

Resurs Bank står bakom Rögle BKs satsning i SHL. Förlänger huvudsponsorskapet 2015-2016

Rögle BKs mångåriga samarbete med huvudsponsorn Resurs Bank förlängs nu inför säsongen 2015-2016. Sponsringen ger värdefullt stöd till lagets satsningar

Läs mer

juli

Resurs Bank köper den norska nischbanken yA Bank

Resurs Bank har ingått avtal med norska OTC-noterade yA Holding om förvärv av samtliga tillgångar i form av dess båda

Läs mer

Resurs Banks kort Supreme Card fyller 10 år och firar med ny kostym och nya, smarta tjänster

Sommaren 2005 lanserade Resurs Bank Supreme Card Gold. Sitt första, renodlade kreditkort för konsumenter, anslutet till MasterCard och utrustat med

Läs mer

juni

Resurs Bank genomför sin första värdepapperisering av privatlån

Resurs Bank AB (publ) har genomfört sin första värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas asset

Läs mer

Solresor och Resurs Bank förstärker satsning på omnikanalbetalningar

Efter att ha samarbetat i 15 år kring flexibla betalningar av semesterresor har nu Solresor lanserat en ny betallösning från

Läs mer

maj

Resurs Bank och Jetshop samarbetar för framtidens omnikanallösningar

Nu lanserar Jetshop och Resurs Bank ett strategiskt samarbete inom betallösningar för omnikanal i Norden. Därmed blir Resurs Banks erbjudande

Läs mer

Resurs Bank genomför fusion och namnbyte i Danmark

Det danska kreditmarknadsföretaget Dan-Aktiv A/S köptes 2014 av Resurs Bank, ledande inom kundfinansiering och kreditkort. Nu har Dan-Aktiv fusionerats med

Läs mer

​Resurs Bank i samarbetsavtal med Bankomat

Resurs Bank ingår samarbetsavtal med Bankomat, den ledande aktören inom kontantautomater i Sverige. Med samarbetet kan Resurs Banks kortkunder snabbt,

Läs mer

Turkietresor lanserar nästa generations betalnings-alternativ i sin webbutik

​Efter lanseringen av Turkietkortet 2013 för delbetalning via telefon och webbutik, tar nu Turkietresor nästa steg inom e-handel. Nu är

Läs mer

Resurs Banks insamling till Radiohjälpens hjälparbete i Nepal går över förväntan – 20 000 kr samlas in per dag

Efter jordbävningskatastrofen i Nepal, och ytterligare en jordbävning den 12 maj, växer allmänhetens vilja att samla in pengar till katastrofarbetet.

Läs mer

april

Resurs Bank offentliggör Årsredovisning 2014

​Resurs Bank AB (publ) årsredovisning 2014 finns nu att ladda ned från Resurs Banks hemsida, www. resursbank.se.

Läs mer

Resurs Bank och Supreme Card stödjer Radiohjälpens arbete i jordbävningsdrabbade Nepal

Efter helgens jordbävningskatastrof i Nepal växer hjälpbehovet dag för dag. Nu väljer Resurs Bank att åter stödja Radiohjälpens arbete vid

Läs mer

British Airways väljer Resurs Bank för att lansera BRITISH AIRWAYS WORLD MASTERCARD i Danmark

Resurs Bank har fått förtroendet att utveckla ett nytt kortprogram för British Airways i Danmark. Det nya kredit- och lojalitetskortet,

Läs mer

Tomas Åberg driver på Resurs Banks expansion i Finland

Tomas Åberg är ny landschef för Resurs Bank i Finland. Han kommer närmast från en position som landschef för Ikano

Läs mer

Ledande leverantörer av e-handelsplattformar väljer att samarbeta med Resurs Bank

Under det senaste halvåret har en rad leverantörer av e-handelsplattformar valt att samarbeta med Resurs Bank. Det innebär att Resurs

Läs mer

februari

​Resurs Bank trimmar Autoexpertens satsning på omnikanal och e-handel med nya betalsätt

Autoexperten har valt Resurs Bank som strategisk partner i sin nya satsning på e-handel för konsumenter. Resurs Bank har fått

Läs mer

januari

​SIBA lanserar nya och kundanpassade betalsätt från Resurs Bank

I samband med SIBAs lansering av en helt ny e-handelsplattform har Resurs Bank valts som leverantör av e-handelsbaserade betalalternativ för

Läs mer

Resurs Bank landar 25 nya kunder inom e-handel och storsatsar på omnikanalbetalningar

Under den senaste tiden har ett antal nordiska e-handlare inlett samarbete med Resurs Bank kring finansiering och delbetalning. Bakom utvecklingen

Läs mer

​Byggvarukedjan SILVAN byter till Resurs Bank för kundfinansiering i 43 butiker och webbshop

SILVAN, en ledande byggvaruhuskedja i Danmark, har valt att byta ut sin befintliga kundfinansiering till Resurs Banks, från och med

Läs mer

december

Motorswedens e-handel ger full gas i Norden med Resurs Bank

En kontaktperson och En teknisk lösning för Sverige, Finland och Norge. Tunga skäl till att Motorsweden valt Resurs Bank för

Läs mer

november

​Resurs Bank sponsrar Team Rynkeby och bidrar till kampen för livet bland cancersjuka barn

För andra året går Resurs Bank går in som guldsponsor åt Team Rynkeby Helsingborg, ett välgörenhetsprojekt som samlar in pengar

Läs mer

Premiär för Supreme Card World. Ett kort i världsklass.

Nu lanseras Supreme Card World. Resurs Banks mest innehållsrika kreditkort. Kortet erbjuder en helt ny nivå av attraktiva tjänster och

Läs mer

september

Rosa kortet fortsätter kampen mot bröstcancer och når 6.5 miljoner kronor i insamlade forskningsmedel

Supreme Card Woman är betal- och kreditkortet som gör skillnad i kampen mot bröstcancer. Under Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj i oktober