Pressmeddelanden

september

Elkjøp Nordic väljer Resurs för sin finska elektronikkedja Gigantti

Gigantti, den finska delen av Nordens största elektronikkedja Elkjøp Nordic, väljer Resurs för finansieringslösningar för sina kunder i såväl butik

Läs mer

Resurs höjer sparräntan till 3,85%

Resurs höjer nu inlåningsräntan för rörliga sparkonton till 3,85%. Därmed blir Resurs bland de första med att kunna erbjuda privatpersoner

Läs mer

juli

Sofie Tarring Lindell ny tillförordnad koncernchef för Resurs Holding och VD för Resurs Bank

Styrelsen har beslutat att nuvarande CFO Sofie Tarring Lindell från och med den 1 augusti 2023 tillträder som tillförordnad koncernchef

Läs mer

Resurs Bank Halvårsrapport januari-juni 2023

Första halvåret 2023 innehöll en rad betydelsefulla händelser. Vi levererade den första kundreleasen i vårt nya banksystem, vi inledde och

Läs mer

Euronics väljer Resurs

Den svenska kedjan Euronics, med ett rikstäckande nät av hemelektronikbutiker i hela Sverige, har valt Resurs för delbetalningsmöjligheter för sina

Läs mer

juni

Resultat av Finansinspektionens översyn och utvärdering (ÖUP)

Finansinspektionen har gjort en översyn och utvärdering med särskilda kapitalbaskrav, likviditetskrav och pelare 2-vägledning av Resurs Bank. Den 22 juni 2023

Läs mer

Magnus Fredin ny koncernchef för Resurs Holding och VD för Resurs Bank

Nuvarande VD Nils Carlsson lämnar i höst bolaget och ersätts av Magnus Fredin som närmast kommer från en tjänst som

Läs mer

NetOnNet förlänger med Resurs

En lång relation förlängs när hemelektronikkedjan NetOnNet förnyar sitt avtal med Resurs. Nu fördjupas samarbetet mellan partnerna ytterligare för att

Läs mer

Journalsystemet Muntra väljer Resurs betallösning

Allt fler tandvårdsaktörer väljer att integrera betallösningen Resurs Tandkonto i sina journalsystem. Senast att välja Resurs som partner är Muntra,

Läs mer

maj

Fokus på produktutveckling när Resurs förändrar i koncernledningen

Resurs pågående transformationsresa ska stärka bolagets konkurrenskraft och möta morgondagens kund- och partnerbehov. Som ett naturligt steg i denna utveckling

Läs mer

Ny version av Resurs Onlinebank lanserad

Det ska vara enkelt att vara kund hos Resurs. Som en del av denna ambition, och som ett viktigt steg

Läs mer

april

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2023

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank och huvudsaken av Resurs Holdings verksamhet bedrivs genom Resurs Bank. Kvartalsrapporten finns på

Läs mer

Swiipe väljer Resurs som betalpartner till sin checkoutlösning

När det danska företaget Swiipe, som erbjuder betal- och checkoutlösningar för e-handlare, behövde komplettera sin befintliga checkoutlösning med en ”köp

Läs mer

mars

NCR bekräftar kreditrating BBB, stabila utsikter för Resurs Bank

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB bekräftas med stabila utsikter. Sedan maj 2019

Läs mer

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2022

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2022 Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

Energieffektivisera ditt hus med ny tjänst från Resurs

Idag oroas allt fler människor över höga energikostnader. Genom att investera hållbart i sitt boende kan man ofta spara elförbrukning

Läs mer

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB (publ), har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor i den nordiska marknaden. De efterställda

Läs mer

februari

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Nordea och SEB i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK

Läs mer

Resurs skapar smidig bilfinansiering med Pay by Loan

Resurs lanserar en ny produkt under namnet Pay by Loan för att erbjuda ett smidigt alternativ för bilköpare. Finansieringen löses

Läs mer

Smidigare och mer hållbart för kunden – JYSK väljer Resurs även i Sverige

JYSKs ambition är att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att planera sina köp för att kunna ta smartare och mer

Läs mer

Resurs flyttar huvudkontoret till nya lokaler i Helsingborg

Sommaren 2024 flyttar Resurs till ett nytt, gemensamt huvudkontor som skapar förutsättningar för en innovativ arbetsmiljö anpassad för Resurs hybrid-

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari-december 2022

Under det sista halvåret kan vi summera en stark avslutning med god tillväxt. Utvecklingen av det molnbaserade kärnbankssystemet går enligt

Läs mer

december

Resurs Bank ställer sig bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Resurs Bank har officiellt undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) – ett ramverk för en hållbar bankbransch som utvecklats

Läs mer

november

Resurs Bank AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

Finansinspektionen har godkänt Resurs ansökan att använda den så kallade alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker. Godkännandet

Läs mer

oktober

Ny interaktiv utbildning ska få fler att ta hållbara vardagsekonomiska beslut

Resurs lanserar idag sin digitala utbildning i vardagsekonomi, My Economy. Utbildningen är till för alla som vill lära sig hur

Läs mer

Unga leder vägen mot mer hållbar konsumtion

I framtiden måste vi hitta alternativ till slit-och-släng. Abonnemangstjänster kan innebära fördelar för både plånbok och planet – och unga

Läs mer

Resurs är banken som vet hur det känns

Med den nya varumärkeskampanjen ”We know the feeling” fokuserar Resurs på människors vardagsekonomi och de drömmar, känslor och oro som

Läs mer

september

Resurs ingår samarbete med Skandia om förmedling av bolån

Resurs Bank utökar sin produktportfölj med bolån genom ett samarbete med Skandia. Fokus i samarbetet är att erbjuda svenska konsumenter

Läs mer

augusti

Resurs Bank tecknar avtal med Komplett ASA

Resurs Bank AB har ingått ett interimsavtal rörande factoringtjänster med Komplett ASA.Komplett ASA är en av Nordens största e-handelsaktörer och

Läs mer

Resurs tar täten och höjer sparräntan till 1,30%

Resurs Bank höjer inlåningsräntan för sina rörliga sparkonton med 0,55 procentenheter till 1,30%. Resurs är först ut med att erbjuda

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2022

”Under det första halvåret har det varit hög aktivitet på alla våra marknader. Låneboken ökade med 11 procent jämfört med

Läs mer

Resurs Bank överklagar Finansinspektionens beslut för att få klarhet i konsumentkreditlagens tillämpning

Resurs Bank vidtar åtgärder för att fullt ut efterleva de krav Finansinspektionen (“FI”) meddelat i beslutet av den 21 juni.

Läs mer

juni

Resurs förvärvar verksamhet för hållbara energiinvesteringar i hemmet

Resurs vill ge fler privatpersoner möjlighet att investera i hållbara energilösningar till hemmet och har därför förvärvat Hemma Sverige AB:s

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på

Läs mer

Finansinspektionen tilldelar Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor efter en undersökning av

Läs mer

april

Resurs Bank och Payer ingår strategiskt partnerskap och utvecklar abonnemangslösning till den nordiska retail-marknaden

Efterfrågan efter betallösningar som bidrar till den cirkulära ekonomin ökar. Resurs Bank vill kunna erbjuda sina nordiska retail-partners ett helhetskoncept

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2022

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank och huvudsaken av Resurs Holdings verksamhet bedrivs genom Resurs Bank. Kvartalsrapporten finns på

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2021

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2021. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

NCR bekräftar kreditrating BBB, stabila utsikter för Resurs Bank

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB bekräftas med stabila utsikter.Sedan maj 2019

Läs mer

Nytt kontor i Stockholm ska bidra till att stärka Resurs position inom e-handel

Resurs Bank har öppnat dörrarna till ett nytt kontor i Stockholm med plats till 30–40 medarbetare. Med kontor i ett

Läs mer

februari

Inbjudan till Q&A med anledning av gårdagens presskommunikation

Mot bakgrund av att vi upplevt ett stort intresse kommer Stefan Noderen, Chief Credit and NPL Officer och Sofie Tarring

Läs mer

Finansinspektionens preliminära bedömning av Resurs Banks kreditprövningar

Resurs Bank AB är föremål för en undersökning av Finansinspektionen med syfte att kontrollera om bankens kreditprövningar följer 6 och

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké 2021

“Ännu ett år i pandemins spår har passerat och vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för

Läs mer

december

Förtida inlösen av förlagslån i Resurs Bank AB (publ)

Resurs Bank AB (publ) kommer den 17 januari 2022 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0009522212 på

Läs mer

4 av 10 privatlån används för att investera för framtiden

Resurs Bank publicerar idag Resurs Consumer Report 2021 som handlar om konsumenternas syn på privatlån och konsumentkrediter. Rapporten bygger på

Läs mer

november

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner

Läs mer

oktober

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

september

Resurs Bank löser upp den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor som gjordes med anledning av Covid -19

I april 2020 gjorde Resurs Bank en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet

Läs mer

Nordic Leisure Travel Group väljer Resurs e-handelslösning för fortsatt satsning på den nordiska marknaden

Resurs Bank blir leverantör av e-handelsbetalningar när resekoncernen Nordic Leisure Travel Group (NLTG), med de välkända varumärkena Ving, Spies, Globetrotter

Läs mer

Resurs värvar toppnamn och presenterar ny koncernledning - fokus på stärkt position inom e-handel och tillväxt genom hela affären

Mattias Ekman, från Klarna, som haft olika ledande kommersiella roller, går till Resurs i rollen som CCO, Nordic Retail Finance.

Läs mer

Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Därför lanseras nu Resurs Society som samlar

Läs mer

Resurs Bank investerar i Nordens första molnbaserade bankplattform som möter framtidens kund

Resurs Bank investerar i en ny, helt molnbaserad bankplattform som skapar förutsättningar att ge kunder och partners tjänster, gränssnitt och

Läs mer

augusti

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner

Läs mer

Resurs Bank lanserar direkta betallösningar genom samarbete med Trustly

Resurs Bank lanserar direktbanksbetalningar på den nordiska marknaden genom ett nytt samarbete med Trustly. Genom Trustly kommer konsumenter kunna göra

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2021

“Under första halvåret har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning visat resultat. Läget ljusnar

Läs mer

Resurs möjliggör klimatsmarta investeringar för privatkunder i nytt partnerskap med Hemma

Nu får fler privatpersoner möjlighet att inom kort ta del av Resurs Banks förmånliga privatlån via ett nytt samarbete med

Läs mer

Resurs Bank erbjuder Apple Pay till alla nordiska kunder – ett snabbare, enklare och säkrare sätt att betala med iPhone och Apple Watch

Apple Pay är nu tillgängligt för alla Resurs Banks kunder på den nordiska marknaden. Det är ett snabbare, enklare och

Läs mer

juni

Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB, har ingått avtal med PRA Group, en ledande internationell investerare

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner

Läs mer

maj

Resurs Bank lanserar Google Pay till sina kunder på nordisk nivå

Nu får Resurs Banks kunder på den nordiska marknaden tillgång till Google Pay, som gör det möjligt att genomföra mobila

Läs mer

april

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2021

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

Ny CFO på plats hos Resurs - intern rekrytering med fokus på Resurs utveckling som hållbar finansiell aktör

Resurs utser Sofie Tarring Lindell till ny CFO & Head of IR. Sofie är idag Head of IR & Group

Läs mer

Resurs Bank har erhållit höjd kreditrating (BBB, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en uppdaterad rating från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg höjs från BBB-

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2020

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2020. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

februari

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari-december 2020

”Ambitiös agenda för 2021 och flera nya partners” Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB1 juli—31 december 2020* Utlåning till allmänheten minskade med

Läs mer

januari

Resurs Bank blir hållbarhetspartner till Helsingborgs IF

Resurskoncernen fortsätter sitt mångåriga engagemang för Helsingborgs IF. För att stötta föreningen i dess samhällsviktiga roll och i dess övergripande

Läs mer

Resurs fortsätter transformationsresan och genomför nedskrivningar om 48 MSEK

Resurs inledde under hösten 2020 sin transformationsresa med målet att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. I samband

Läs mer

Resurs CFO lämnar koncernledningen och börjar ny tjänst inom bolaget

Resurs CFO och Head of IR, Jonas Olin, har på eget initiativ och på grund av hälsoskäl fattat beslut om

Läs mer

december

Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare – ett styrkebesked

Resurs Bank har ingått avtal med en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar om att sälja delar av Resurs Banks

Läs mer

Starkt investerarintresse initierar emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner

Läs mer

Resurs Bank lanserar försäljningsplattformen Merchant Portal på nordisk nivå

Efter bra respons från Retailers i Sverige och Danmark lanseras nu försäljningsplattformen Resurs Merchant Portal på hela den nordiska marknaden.

Läs mer

Resurs rekryterar affärsdriven hållbarhetschef på nordisk nivå

Resurs rekryterar en Nordic Sustainability Manager vars uppdrag är att driva och utveckla koncernens nordiska hållbarhetsarbete. Henrik Linder, som närmast

Läs mer

november

Resurs Bank lanserar funktionen Flexible account i Norden – ger kunden fler möjligheter att planera sin privatekonomi

Nu lanserar Resurs Bank funktionen Flexible account till sina privatkunder i Norden som har ett Supreme Card. Den nya funktionen

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin ABS-finansiering – ett bevis på styrka och förtroende

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank förlängt sin existerande ABS-finansiering. Finansieringsramen är på

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner

Läs mer

oktober

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

Resurs och Mekonomen Group växlar upp till partnerskap på nordisk nivå

Mekonomen Group väljer Resurs Bank som partner för kort- och betallösningar på hela den nordiska marknaden. Tillsammans med Resurs tar

Läs mer

Resurs inleder transformationsresa

Målet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. Resurs transformationsresa inleds med att skapa en mer effektiv organisation

Läs mer

september

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg BBB- bekräftas och utsikterna

Läs mer

Resurs blir först ut som partner till Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom

Resurs blir första aktör från näringslivet att ställa sig bakom, och bli partner i, Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom som

Läs mer

augusti

Resurs Bank medges ej avräkning med ca 31 MSEK för omvärderingseffekter avseende IFRS 9 i Norge till följd av fusion av yA Bank AS

Skatteverket har beslutat att ej medge avräkning för beräknad skatt om knappt 31 MSEK hänförlig till Resurs Banks norska filials

Läs mer

Resurs förstärker koncernledningen – med fokus på kundupplevelse och tillväxt

Resurs koncernledning utökas med fler representanter från bolagets affärs- och verksamhetsområden och sätter fokus på kundupplevelse på den nordiska marknaden.

Läs mer

juli

Resurs Bank delårsrapport januari-juni 2020

”stabil period i turbulent omvärld” Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB   1 januari—30 juni 2020* Utlåning till allmänheten ökade med 2% till

Läs mer

juni

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2020

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 17 juni 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen

Läs mer

Ny VD på plats hos Resurs - Nils Carlsson har fokus på fortsatt tillväxt, datadriven innovation och kundupplevelse

Från och med 1 juni är Nils Carlsson ny VD på Resurs Bank och koncernchef för Resurs Holding. Nils Carlsson

Läs mer

maj

Resurs Holding vinner priset Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards

Resurs Holding har tagit emot priset som Årets nykomling inom Employer Branding vid Universum Awards 2020. Priset delas ut av

Läs mer

Gekås Ullared väljer Resurs Bank som samarbetspartner för nytt koncept av kort- och betallösningar

Gekås Ullared väljer Resurs Bank som partner för att ta nästa steg inom kort- och betallösningar med fokus på köpupplevelse

Läs mer

april

Resurs Bank gör en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9

Resurskoncernen har en stark finansiell ställning och kapitalposition. Resurs ser i nuläget inga tecken på försämrad betalningsförmåga hos sina kunder,

Läs mer

Ny landschef på plats hos Resurs Bank i Norge

Resurs Bank har rekryterat Gabor Molnar till tjänsten som ny landschef för sin verksamhet i Norge. Gabor Molnar kommer närmast

Läs mer

NCR bekräftar Resurs Banks kreditratingbetyg BBB-

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB- bekräftas med negative outlook. Mer information: Christina

Läs mer

mars

Ny VD i Resurs Bank

Resurs Banks VD Kenneth Nilsson har valt att lämna bolaget och frånträder sin tjänst till sommaren. Han efterträds av Nils

Läs mer

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2019

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2019.   Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

februari

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge

Resurs Bank har ingått avtal om utökat samarbete med kredithanteringsföretaget Axactor i Norge. Avtalet omfattar löpande försäljning av Resurs Banks

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2019

” Ännu ett framgångsrikt år med stabil och lönsam tillväxt.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB1 juli—31 december 2019* Utlåning till

Läs mer

december

Nu släpps Resurs Retail Report: Att känna sig välkommen och uppskattad toppar listan över starkaste lojalitetsdrivarna i Norden

Resurs Bank släpper nu för första gången sin Resurs Retail Report – Insikter för en positiv köpresa och lojala kunder.

Läs mer

Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) och tillskjuter kapital till Resurs Bank

Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB- (NCR), har emitterat primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

Läs mer

november

Resurs nordiska konsumentundersökning: Topplistorna som visar vad omni-kunden vill se mer av i olika köpkanaler

Vad kan handlare göra för att ligga i framkant inom omni-handel? Detta är ett av flera teman som Resurs tittat

Läs mer

oktober

Resurs nordiska konsumentundersökning: Konsumenter vill ”klämma och känna” – framför allt vid e-handelsköp inom hemelektronik

Resurs nordiska konsumentundersökning kring vad som bidrar till lojala kunder visar att 54% av nordiska konsumenter önskar mer av upplevelsen

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid Försäkring. I kvartalsrapporten för Resurs

Läs mer

Resurs rekryterar ny CFO och Head of Investor Relations

Jonas Olin, som idag är Group CFO och Head of Investor Relations på Nordic Waterproofing Holding A/S, har rekryterats som

Läs mer

Resurs Bank satsar även i år på konceptet ”En bra sak” för att vara med och bidra till cancerforskning

10 miljoner kronor. Det är resultatet hittills av Resurs Banks mångåriga stöd till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att bidra till

Läs mer

september

Resurs nordiska konsumentundersökning: Konsumenter blir mer nöjda med sitt köp i butik jämfört med köp via e-handel

Resurs nordiska konsumentundersökning kring vad som skapar lojala kunder visar att ett generöst sortiment inte alltid är en framgångsrik strategi,

Läs mer

augusti

Resurs Bank blir ny partner för betallösningar till Svensk Handels medlemmar

Svensk Handel väljer Resurs som samarbetspartner för medlemserbjudande inom betallösningar för butik, e-handel och omni-handel. Tillsammans har parterna tagit fram

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2019

”Vi levererade ännu ett halvår med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under halvåret

Läs mer

juni

BAUHAUS väljer fortsatt samarbete med Resurs Bank

BAUHAUS väljer att fortsätta sitt samarbete med Resurs Bank som leverantör av betallösningar. Tillsammans med Resurs ser BAUHAUS möjligheter att,

Läs mer

Resurs tar fram nordisk undersökning om vad som driver lojalitet bland dagens konsumenter

Resurs Bank har nyligen genomfört en Sifo-undersökning bland konsumenter på den nordiska marknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med Kantar

Läs mer

Resurs Bank förlänger sin finansiering

Resurs Bank har förlängt sin existerande ABS-finansiering om 2,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Resurs strategi om en

Läs mer

Ses vi på Almedalsveckan?

Kundlojalitet är ett ständigt aktuellt ämne för handlare. Vi på Resurs brinner för handel samt kundlojalitet och kommer att vara på plats

Läs mer

Resurs Bank tar plats i HETCH – Helsingborgs nya tech-hub för ökad innovation och tillväxt

Resurs Bank är ett av de första bolagen som engagerar sig i HETCH (Helsingborg Tech), en ny tech-hub med fokus

Läs mer

Resurs CFO Peter Rosén slutar i november

Resurs CFO Peter Rosén har sagt upp sin anställning för att påbörja en tjänst som CFO för Hexpol.- Peter har

Läs mer

maj

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

Resurs Bank erhåller investment grade rating av Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Resurs Bank har idag erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.Utöver kapital

Läs mer

april

Mio väljer Resurs Bank för att ta sin omnihandel till nästa nivå

Efter en omfattande upphandling med marknadens största aktörer inom betallösningar väljer Mio att fortsätta med Resurs som strategisk samarbetspartner för

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2019

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid. I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2019

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 9 april 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen

Läs mer

mars

Resurs inleder kommersiellt partnerskap med Dicopay och tar steget in i ett nytt kundsegment

Resurs Bank blir leverantör av checkout-lösning i Dicopays mobila plattform och går samtidigt in som delägare i bolaget. Resurs har

Läs mer

Resurs lanserar ny push-funktion för Resurs Checkout - möter nya konsumtionstrender, gör kundresan smidigare och driver konvertering

Resurs lanserar push-funktion i Resurs Checkout och utvecklar nästa steg i sin omnikanalslösning till detaljhandeln och deras kunder. Med den

Läs mer

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2018

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2018.Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Resurs Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor. De efterställda obligationerna emitteras under Resurs

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera efterställda Tier 2 obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera efterställda Tier 2 SEK obligationer. Emissionen

Läs mer

februari

Resurs Bank investerar i nyetablerade Kivra Oy

Resurs Bank var bland de första att erbjuda sina kunder i Sverige möjlighet att ta emot postutskick via Kivras digitala

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2018

”Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Sammantaget för 2018 kan vi presentera

Läs mer

november

Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Resurs Bank AB:s (publ) moderbolag, Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av

Läs mer

Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app

Resurs Bank utökar sitt digitala tjänsteutbud med Resurs Bank app. Den nylanserade appen erbjuder funktioner som förenklar kundens vardag, bland

Läs mer

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks

Läs mer

Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Resurs Bank lanserar inlåning till privatpersoner i Tyskland. Genom att komplettera inlåningsaffären i Sverige, i svenska kronor, och Norge, i

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid. I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

oktober

Med årets kampanj ”En Bra Sak” bidrar Resurs Bank till cancerforskning för elfte året i rad

9 miljoner kronor. Det är resultatet hittills av Resurs Banks mångåriga stöd till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att bidra i

Läs mer

september

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Sebastian Green, har rekryterats som CIO för Resurs Bank, Sebastian kommer närmast från en tjänst som CIO hos Bergendahls Food

Läs mer

Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2018

Resurs Bank Aktiebolag har beslutat att lämna en utdelning till moderbolaget Resurs Holding AB (publ) om 660 kronor per aktie

Läs mer

augusti

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på

Läs mer

juli

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för

Läs mer

maj

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

april

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 18 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen

Läs mer

Magasin du Nord lanserar nytt koncept för sitt kundkort i samarbete med Resurs Bank i Danmark

Den välkända danska varuhuskedjan Magasin du Nord har valt att samarbeta med Resurs Bank i samband med lanseringen av ett

Läs mer

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2018

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid. I kvartalsrapporten för Resurs Holding

Läs mer

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Styrelserna för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS (”yA Bank”), har den

Läs mer

mars

Resurs Bank publicerar årsredovisning 2017

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017.Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK)

Läs mer

februari

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank

Läs mer

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om

Läs mer

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 2,5-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom

Läs mer

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

1 juli—31 december 2017* Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 24 069 MSEK Rörelsens intäkter ökade med 10% till 1 502

Läs mer

januari

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Bank har framgångsrikt utökat sin existerande ABS- finansiering från 2,1 miljarder till 2,9 miljarder. Detta förstärker Resurs diversifierade finansiering

Läs mer

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Anna Nauclèr, som idag är försäljningschef för Sverige inom Unilever Food Solutions, har rekryterats som Chief Commercial Officer, tillika vice

Läs mer

november

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid

Läs mer

Kunde inte hitta några

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad och få information om vad som händer på Resurs genom att prenumerera på våra pressmeddelanden.

Prenumerera

Måns Renntun

Presskontakt

mans.renntun@resurs.se

press@resurs.se

Tel: 070-984 96 20

Sofie Tarring Lindell

CFO & Head of IR

sofie.tarringlindell@resurs.se

Följ oss