Unga och ekonomi

Alltför många unga upplever idag att de har för dålig koll på privatekonomi. Låt oss berätta hur vi ser på utmaningar och möjligheter inom just detta område.

Unga EkonomiUnga Ekonomi

Många unga upplever idag att de har dålig koll på privatekonomi och ekonomiska begrepp. Den finansiella marknaden blir samtidigt alltmer komplex och kunskap om vardagsekonomi är därför en färskvara som behöver fyllas på i takt med att livet förändras. Med allt för stora kunskapsluckor kring ekonomi riskerar fler unga att råka illa ut och fatta oförsiktiga privatekonomiska beslut.

Vi och branschen har ett ansvar för alla människor, i alla åldrar och situationer i livet. Men vi har ett lite extra ansvar för att skapa förutsättningar för unga att ta bra ekonomiska beslut.

Här beskriver vi mer om hur vi ser på ekonomi, balans och livet, men här vill vi berätta vad vi gör och kommer att göra för att unga ska få en så bra ekonomisk start i livet som möjligt.

Nu ökar vi takten inom unga och ekonomi

- Vi har lanserat en digital utbildning om privatekonomi, för vi vill bidra till att höja kunskapen kring sund privatekonomi. Vill du lära dig mer om sund ekonomi kan du ta del av vår ekonomiskola My Economy.

- Vi initierar olika aktiviteter i vår dagliga verksamhet med syfte att skapa ännu mer dialog och personlig kontakt med våra kunder under 26 år och se till att de får ännu bättre verktyg, kunskap och information.

- Vi startar en ungdomskommission, för vi vill att fler ska hänga på vår satsning. Vi tänker dessutom att ungdomskommissionen får till uppgift att identifiera fler saker som vi och branschen borde göra för att råda bot på den bristande kunskapen om ekonomi hos unga. Samtidigt ser vi att många unga har ett fantastiskt driv kring att starta eget och att ta initiativ, och detta kommer kommissionen också fånga upp.

- Vi tillsätter en intern ungdomsambassadör som får till uppgift att dels driva ungdomskommissionen, dels driva utvecklingen i frågor som rör ungas ekonomi hos oss på Resurs och i branschen.

Allt detta är inte på plats än, men kommer vara det snart. Nu börjar vi resan mot att ge unga en så bra start i livet som möjligt.

Unga och ekonomi – så ser det ut idag

- 20 procent av unga mellan 18 och 21 år uppger idag att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sin vardagsekonomi och behöver leta reda på information eller söka råd från andra för att lösa utmaningen.

- Nästan hälften av alla i åldern 13-18 år säger att de har låga eller helt saknar kunskaper kring sparande eller hur man sätter upp en budget.

- Åtta av tio i åldern 13-18 år uppger att de har låg kunskap om aktier och fonder, bostadslån och vilka typer av lån man bör undvika.

Visserligen får man lära sig om privatekonomi i skolan men den behöver kompletteras av kunskap från andra håll. Undersökningar visar att förhållningssättet till pengar i hemmet redan i unga år lägger grunden för framtida levnadsvanor. Ungefär 54% av unga uppger att den primära källan till kunskaper om privatekonomi är internet, följt av föräldrar 50%, skolan 34% och sociala medier 26%.

Att det finns stora utmaningar som kan leda till långsiktiga negativa privatekonomiska konsekvenser för unga vuxna är ett faktum. Vi i branschen har därför ett ansvar att öka kunskapen och skapa förutsättningar för unga att ta bättre ekonomiska beslut. Här vill vi på Resurs dra vårt strå till stacken och bidra med det vi kan.

Källor till data och statistik: European Consumer Report 2020, KantarSifo och Ungdomsbarometern.