Vårt ansvar – i branschen och i samhället

Att kunna ta ett lån är grundläggande för ett välfungerande samhälle. Men det måste göras ansvarsfullt. Låt oss berätta hur vi ser på saken.

Vart Ansvar I Samhallet Och Branschen1Vart Ansvar I Samhallet Och Branschen1

Med drygt sex miljoner kunder i Norden möter Resurs människor i alla skeenden och situationer i livet. Vår fasta övertygelse är att möjligheten för privatpersoner att ta ett lån eller ha möjlighet att betala lite i taget är grundläggande för ett väl fungerande, hållbart samhälle och en privatekonomi i balans.

Vi vill minska överskuldsättningen i samhället, och samtidigt inspirera fler aktörer att engagera sig för ett samhälle där människor har en ekonomi i balans.

Med detta följer även ett stort och viktigt ansvar att bedriva kreditgivning och delfinansiering på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta har vi över 40 års erfarenhet av, men vi och branschen behöver hela tiden bli bättre - för världen runt omkring oss förändras ständigt.

Ibland möter vi frågan ”Vore det inte bättre om alla betalade allt direkt?”. Att ha möjlighet att dela upp en betalning eller att ta ett lån är både en rättighet och en del av ett välfungerande samhälle. Detta kallas ibland för ”finansiell inkludering” vilket i praktiken handlar om att krediter och möjlighet att dela upp betalningen bidrar till att skapa möjligheter i människors liv. Möjligheterna kan vara att man kan investera i solceller, fixa tvättmaskinen som brakar ihop eller äntligen beställa den där resan man drömt om. För även om du behöver ett par glasögon kanske du inte har pengarna på kontot just nu, och då kan möjligheten att dela upp en betalning i praktiken fungera som omvänt sparande.

Vi gör noggranna kreditbedömningar

Vi har många års erfarenhet av noggranna och gedigna kreditbedömningar som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi undersöker våra kunders återbetalningsförmåga och förebygger att de tar större lån än deras privatekonomi klarar av. Sett ur ett branschperspektiv har vi låga kreditförlustnivåer, vilket betyder att vi har en låg andel kunder som inte kan betala tillbaka sina lån och hamnar hos inkasso eller kronofogden.

Men hur noggranna vi än är i de modeller som utgör grunden för vår ansvarsfulla kreditgivning kan vi inte skåda in i framtiden och häri ligger också en utmaning: mycket kan hända i människors liv som påverkar privatekonomin och möjligheten att betala tillbaka sina lån.

Varje enskilt fall där kund inte kan betala tillbaka en kredit är en förlust – både för den enskilde individen och för oss. Därför arbetar vi hårt för att undvika detta så långt det går.

Detta gör vi för att hjälpa dem med betalningssvårigheter

- Vi har ett särskilt team som jobbar proaktivt med att kontakta och stötta kunder som har fått problem med sin återbetalning
- Vi kan anpassa återbetalningsplanen efter kundens unika situation och t.ex. erbjuda möjlighet att pausa betalningar

Ett långsiktigt ansvar

Det är viktigt att komma ihåg att ansvarsfull kreditgivning handlar om mer än själva tillfället då vi bedömer om en person kan få en kredit eller ej. Ansvarsfull kreditgivning börjar med vår marknadsföring, vidare till själva lånetillfället och sedan hela vägen fram till den slutgiltiga återbetalningen.

Så är vi ansvarsfulla som långivare

- Vi baserar all rådgivning på vetenskapligt grundade modeller som bedömer människors återbetalningsförmåga
- Om du har en betalningsanmärkning sedan tidigare får du inte låna hos oss
- Vi och våra tjänster syns inte i samband med spel, alkohol eller tobak
- Vi kommunicerar aldrig på ett sätt som uppmuntrar till spelande
- Våra åldersgränser för krediter är i flera fall högre än vad lagen kräver
- Vi tar fram individuella betalningsplaner och erbjuder personlig rådgivning för den som stött på problem i återbetalningen

En bransch som granskas – vilket den ska

Myndigheterna på flera av våra marknader i Norden har de senaste år granskat kreditbedömningarna i branschen. Vi ser positivt på granskningen eftersom detta bidrar till att branschen utvecklas i en mer ansvarsfull riktning.

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Vi och alla våra branschkollegor är en del av samhället och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar, och med rätt kunskap, förståelse och insikter kan vi och branschen som helhet fortsätta arbeta och utvecklas för att skapa en så hållbar och ansvarsfull kreditgivning som möjligt.

Just ansvarsfull kreditgivning är kärnan i Resurs affär och innebär att vi erbjuder finansiella tjänster, som lån och delfinansiering, som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen och för samhället i stort.