Konsumtion och klimatet

Konsumtion påverkar klimatet men vi på Resurs vill göra det lättare att konsumera hållbart. Låt oss berätta hur.

Konsumtion Och Klimetet1Konsumtion Och Klimetet1

Men hur är det med klimatet, då? Har Resurs ett ansvar där? Ja, för alla branscher har ett ansvar för sitt klimatavtryck och finansbranschen är inget undantag. Vi på Resurs är medvetna om den klimatpåverkan som konsumtionen lämnar efter sig.

Resurs är inte en fabrik som släpper ut koldioxid men de krediter som vi erbjuder bidrar ju på olika sätt till vårt gemensamma klimatavtryck i samhället genom att människor använder dem för att bland annat konsumera.

Och även om vi gör mycket för att verksamheten ska bli hållbar i alla led så är det ett arbete som aldrig tar slut. Vi måste jobba med detta kontinuerligt, och det gör vi.

Resurs klimatmål

Reducera vårt direkta klimatavtryck med 50 % till 2030.

Detta mål ska vi nå genom att till exempel:

- Aktivt fokusera på färre och mer miljövänliga jobbresor
- Minska antalet postala utskick i hela verksamheten
- Möjliggöra för våra kunder att t.ex. välja elektroniska fakturor

För mer siffror och information om vårt klimatarbete, klicka här.

Samarbeten som är positiva för klimatet

Eftersom våra tjänster bidrar till klimatpåverkan både vill och ska vi dra vårt strå till stacken. Det gör vi bland annat genom att vi erbjuder hållbara krediter genom partners, som ger våra kunder möjligheten att investera i klimatsmarta lösningar till hemmet. Och genom vårt samarbete med Fairown gör vi det möjligt att prenumerera på produkter, till exempel en mobiltelefon eller en klocka, som du köper via våra partners. Via vår partner Albie blir det lättare och billigare att finansiera installationen av laddbox till elbilen även om du inte har möjlighet att betala direkt.

Kort sagt: vi vill göra det enklare och lättare för dig att leva hållbart och ansvarsfullt med balans i plånboken och livet. Vi jobbar intensivt vidare med att hitta nya samarbeten kring energilösningar för att i framtiden även kunna möta fler behov på marknaden inom det lite vidare begreppet ”hållbara investeringar”.

Nya hållbara sätt att konsumera

Vi kan inte hålla på och konsumera som vi gör idag. Vi som en innovativ och nytänkande finansiell aktör behöver därför tänka om och leda branschen framåt. Alla kan inte äga allt. Vi behöver hitta nya, hållbara sätt att konsumera varor och tjänster. Resurs vill gå i bräschen för denna utveckling.

”Cirkulära tjänster” är ett ord som man hör om allt oftare. Det handlar om att tjänster och produkter som enkelt ska kunna lagas, uppgraderas, renoveras eller återvinnas. Resurs har fullt fokus på detta område.

Det kan i praktiken handla om att göra det möjligt att ta hand om mobiltelefoner på ett hållbart sätt vilket innebär att när du inte vill ha telefonen längre kan den säljas vidare till en ny ägare, eller skickas tillbaka till tillverkaren som tar hand om komponenterna så att dessa kan användas i tillverkningen av nya telefoner. Detta gör vi via vår samarbetspartner Fairown.

Men det kan även handla om att prenumerera eller abonnera på varor så att en vara kan användas av flera personer. Det skapar flexibilitet i livet samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld.

Kort sagt: vi behöver alla fundera på hur vårt klimatavtryck ser ut och vi på Resurs lovar att göra vår del av arbetet. Både idag och imorgon.