Fakturaköp och fakturabelåning – vad är factoring och hur kan det hjälpa ditt företag?

Factoring eller fakturafinansiering innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor. Det är ett smart sätt att frigöra kapital och slippa tidsödande administration, och det blir allt mer populärt. I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om fakturafinansiering.

Fakturaköp och fakturabelåningFakturaköp och fakturabelåning

Vill du få betalt direkt i stället för att behöva vänta i 30, 90 eller till och med 120 dagar på att dina kunder ska betala sina fakturor? Då kanske factoring, eller fakturafinansiering som det också kallas, är något för ditt företag.


Vad är fakturafinansiering?

Det finns två olika typer av factoring som fungerar på lite olika sätt: fakturaköp och fakturabelåning. Här beskriver vi skillnaden mellan dem.


Fakturaköp
  • Du säljer dina fakturor till banken.
  • Du får betalt direkt.
  • Banken sköter all administration, registrerar inbetalningar och skickar ut påminnelser om det behövs.
  • Du kan välja fakturaköp utan regress, som innebär att banken tar över hela kreditrisken, till lite högre avgift för dig. Det finns också med regress, då du fortfarande står för hela eller en del av kreditrisken.

Fakturabelåning
  • Du lämnar över dina fakturor till banken, som belånar dem.
  • Du får betalt direkt med upp till 90 procent av fakturabeloppet, och resten när din kund har betalat.
  • Banken sköter all administration, registrerar inbetalningar och skickar ut påminnelser om det behövs.
  • Kreditrisken ligger kvar hos dig, men i gengäld är avgiften för fakturabelåning lägre än för fakturaköp.

Bättre nyckeltal med factoring

Kundfordringar kallas det nyckeltal som visar hur mycket dina kunder är skyldiga ditt företag. Om du har skickat fakturor till ett värde av 50 000 kronor till dina kunder som de ännu inte har betalat har du alltså 50 000 kronor i kundfordringar. Kundfordringar är en tillgång i ditt företag. Men ännu bättre är förstås att ha de pengarna på banken i stället. Använder du dig av factoring får du pengarna direkt, i stället för att ha dem bundna i kundfordringar. Mer pengar på banken innebär att ditt företag har högre likviditet och bättre nyckeltal.

Med bättre nyckeltal får ditt företag högre kreditvärdighet och det blir därmed mer attraktivt för samarbetspartners och investerare.


Factoring passar för många företag

Historiskt har factoring varit lite skambelagt och kopplats ihop med företag som har ont om pengar och företag som måste sälja sina fakturor för att i sin tur ha råd att betala sina utgifter. Factoring har också varit dyrt att använda sig av. Men så är det inte längre. Factoring är nämligen mycket vanligare än många tror och det blir allt mer populärt och mindre dyrt att använda sig av.

Factoring är extra användbart för mindre företag som är underleverantörer till stora företag i exempelvis byggbranschen, som ofta kräver lång betalningstid för de fakturor som de ska betala. I en sådan situation gör factoring att du får betalt direkt, så att du har pengar till löneutbetalningar och andra kostnader i ditt företag.


Factoring eller vanligt banklån?

De flesta företag har perioder när behoven av pengar är större än intäkterna. Det kan bero på att man ska göra stora inköp eller stora löneutbetalningar, medan inkomsterna för investeringarna dröjer ännu några månader. Att ansöka om ett nytt lån hos banken är tidskrävande, du behöver kanske ta hjälp av din revisor och lägga ner mycket tid på administration. Även om räntekostnaden för ett banklån ofta är låg, så är arbetskostnaden desto högre. Sådana kostnader glömmer man lätt bort. Factoring är ofta lite dyrare än ett traditionellt banklån, men desto enklare att hantera. Det du betalar för factoringtjänsten kan du ofta få igen i minskad tid för administration.


Omvänd factoring – när du ska betala dina leverantörer

Hittills har vi tagit upp olika typer av fakturafinansiering som rör dina utgående fakturor – alltså hur du får betalt för det du sålt snabbare med hjälp av fakturaköp eller fakturabelåning. Men visste du att du också kan få hjälp att finansiera de fakturor du själv ska betala till dina leverantörer?

Många leverantörer vill få betalt inom kanske 10 dagar, medan du som sedan ska sälja varorna får betalt av dina kunder först efter flera månader. Då kan du använda så kallad omvänd factoring, som innebär att du ber din leverantör att skicka fakturan till din bank i stället för till dig. Banken betalar fakturan inom utsatt tid och först när du fått betalt av dina kunder för varorna, betalar du till banken. Avgiften för den här typen av factoring läggs på dig som köpare i stället för på säljaren, det är därför som det kallas för omvänd factoring. Omvänd factoring passar när du har ett långsiktigt samarbete med en leverantör, eftersom den här lösningen förutsätter att din leverantör tecknar ett avtal med din bank.


Fördelar och nackdelar med factoring

Fördelarna med fakturafinansiering är fler än de uppenbara: att du får betalt direkt i stället för att ha kapital bundet i kundfordringar. Du slipper också hantera reskontra, hålla koll på betalningar och obehaget i att skicka kravbrev till kunder som inte betalat i tid – allt det sköter banken.

Att använda factoring innebär en kostnad för dig då banken tar en liten provision på fakturabeloppet. Men då vet du att fakturorna blir betalda och att de blir betalda i tid.

Till factoring