Lars Nordstrand och Anders Dahlvig förstärker Resurs Banks styrelse

Efter att 2010 blev Resurs Banks hittills starkaste år förbereder sig nu banken för ytterligare tillväxt i såväl Sverige som de nordiska länderna och förstärker styrelsen med två nya ledamöter. IKEAs före detta koncernchef Anders Dahlvig och Lars Nordstrand, tidigare vd för Moderna Försäkringar, är nu invalda i styrelsen.

Lars Nordstrand och Anders Dahlvig, nya styrelseledamöter i Resurs Bank

Efter att 2010 blev Resurs Banks hittills starkaste år förbereder sig nu banken för ytterligare tillväxt i såväl Sverige som de nordiska länderna och förstärker styrelsen med två nya ledamöter. IKEAs före detta koncernchef Anders Dahlvig och Lars Nordstrand, tidigare vd för Moderna Försäkringar, är nu invalda i styrelsen.

Tio år efter starten av Resurs Bank väljer banken att öka expansionstakten i övriga nordiska länder. Bankens första kontorsetablering har skett i Norge och under året planeras för kontor även i Danmark och Finland. För att ytterligare stärka expansionen har banken nu rekryterat två verkliga toppnamn inom expansion och internationell försäljning. Anders Dahlvig och Lars Nordstrand.

–      Att ta nästa steg och bli en internationell aktör är viktigt för vår fortsatta expansion, säger Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank. Samtidigt vill vi fortsätta hitta nya spetsprodukter och nya tjänster som skapar mervärde för våra kunder. I det läget är det särskilt viktigt att knyta stor kompetens till styrelsen för viktiga strategiska vägval. Vi är mycket glada över Anders och Lars vilja att bistå Resurs Bank i våra kommande satsningar, säger Kenneth Nilsson.

Med de nya rekryteringarna består styrelsen av Martin Bengtsson (ordförande), Sten Schröder, Hjalmar Paulson, Mats Holmfeldt, Anders Dahlvig och Lars Nordstrand.

Kort om Anders Dahlvig och Lars Nordstrand

Anders Dahlvig var koncernchef för IKEA 1999-2009 och har arbetat med olika uppdrag inom koncernen i 26 år. Idag är han styrelseordförande i New Wave Group och ledamot i HM, Axel Johnson AB, Oriflame och King Fisher. Anders Dahlvig lanserade våren 2011 en bok om ansvarsfullt företagande Meduppdragattväxa,Studentlitteratur.

Lars Nordstrand var tidigare vd för Kinnevikkoncernens försäkringsverksamhet 1999-2009, bl a Moderna Försäkringar Sak och Moderna Försäkringar Liv. Han var även vice vd i det börsnoterade Invik 2005-2008 och VD i den nordiska försäkringskoncernen Trygs filial i Sverige 2009-2011. Han är även styrelseledamot i Moderna Försäkringar Liv.

Kort summering om Resurs Banks bokslut 2010

Rörelseresultat: 221(194) mkr. Räntenetto: 872 (672) mkr. Rörelseintäkter: 1 131 (1 097) mkr. Soliditet: 15,7 (12,1) procent.

För fler nyheter från Resurs Bank: www.resurs.se/press eller http://resursbank.wordpress.com

För mer information:

Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank

Tel: 0736 – 61 20 60. Kenneth.nilsson@resurs.se

Olof Engvall, presschef Resurs Bank

Tel: 0736 - 61 20 43. Olof.engvall@resurs.se