Starkt investerarintresse initierar emission av seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationen var en s.k. tap till en befintlig utestående obligation med förfall i november 2023. Emissionen skedde på initiativ av investerarnas intresse.

– Vi är glada för det förtroende som kapitalmarknaden återigen visat Resurs. Denna gång genom att investerare efterfrågat ytterligare Resursobligationer att investera i säger Jonas Olin, CFO, Resurs.

Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.