Resurs Bank publicerar årsredovisning 2018

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2018.

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, norska Verdipapirhandelloven § 5-12 och reglene for lån noterad på Nordic ABM. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 07.30 CET.