Resurs Bank väljer mediabyrån Scream Skåne

Resurs Bank, en av Sveriges snabbast växande nischbanker, har valt mediabyrån Scream Skåne som strategisk partner för mediaköp. Med en ledande position inom finansiering till detaljhandels kunder och med en växande marknadsandel inom in-och utlåning, kreditkort och factoring är nu planen att ge ytterligare kraft åt expansionen genom ökad marknadskommunikation. Därav samarbetet med Scream Skåne.

Resurs Bank, en av Sveriges snabbast växande nischbanker, har valt mediabyrån Scream Skåne som strategisk partner för mediaköp. Med en ledande position inom finansiering till detaljhandels kunder och med en växande marknadsandel inom in-och utlåning, kreditkort och factoring är nu planen att ge ytterligare kraft åt expansionen genom ökad marknadskommunikation. Därav samarbetet med Scream Skåne.

Resurs Bank är marknadsledande inom finansiering till detaljhandels kunder i Sverige och övriga nordiska länder. Över 350 kedjor och över 25 000 butiker tar hjälp av Resurs Bank för att öka sin försäljning samtidigt som deras kunder för större handlingskraft. Sedan några år har Resurs Banks kreditkortsfamilj Supreme Card vuxit till ett alltmer synligt varumärke bland svenska betal- och kreditkort. Den senaste satsningen på exklusivt vädersponsorskap i TV4 har kraftigt ökat kännedomen för kortfamiljen. Därtill ökar såväl antalet sparkunder som privatlånekunder hos banken som fortsätter sina satsningar på ökad kännedom och säljdrivande reklam.

- Med fortsatt expansion ser vi ett allt större behov av att komma rätt i vår marknadskommunikation. Medielandskapet är utan tvekan komplext och i ständig förändring vilket ställer höga krav på oss. Allt handlar egentligen om att få mest för varje enskild krona när vi framöver vill höja volymen och tränga igenom bruset för att nå fram till såväl befintliga som nya kunder, säger Olof Engvall, kommunikationschef på Resurs Bank.

Vid utvärdering av mediabyråer fann Resurs Bank att Scream Skåne var det bästa valet, baserat på arbetsteam, tidigare framgångar, kundreferenser och förmåga att driva försäljning genom marknadskommunikation.

För mer information, kontakta:
Olof Engvall, kommunikationschef Resurs Bank
Tel: 0736-61 20 43. e-post: olof.engvall@resurs.se