Nyårslöfte: Resurs Bank lovar sparkunder minst 3,25 % i ränta under 2012

Med en vecka passerad av 2012 levererar Resurs Bank ett ovanligt generöst nyårslöfte. I kontoalternativet ResursSpar garanteras kunderna 3,25 % i ränta under hela 2012. Kontot har ingen bindningstid och har inga begränsningar i antal uttag.

Med en vecka passerad av 2012 levererar Resurs Bank ett ovanligt generöst nyårslöfte. I kontoalternativet ResursSpar garanteras kunderna 3,25 % i ränta under hela 2012. Kontot har ingen bindningstid och har inga begränsningar i antal uttag.

Riksbanken sänkte räntan i december och många tror att fler sänkningar följer. Resurs Banks nyårslöfte till kunder med ett ResursSpar-konto är en garanti om att inte gå under 3,25 % i sparränta på kontoalternativet ResursSpar. Kontot följer Riksbankens ränteändringar både upp och ner – men kommer inte att ge lägre ränta än 3,25 % under 2012.

–       Med vårt nyårslöfte för 2012 får sparkunder ett mycket tryggt sparalternativ med en hög, garanterad ränta. Där man som sparkund slipper drabbas av Riksbankens eventuella sänkningar av räntan. Ett sparande med stor frihet att agera för sparkunderna och med en tydlig uppsida ifall Riksbanken väljer att höja räntan under 2012, säger Patrik Hankers, Privatmarknadschef Resurs Bank.

Erbjudandet om att nyteckna kontoalternativet ResursSpar gäller till och med den 31 januari 2012. Kontot omfattas inte av bindningstid eller begränsningar i antalet uttag men kräver ett tillgodohavande om minst 75 000 kronor.

För att öppna konto besök www.resurs.se eller ring 0771-10 11 12 för mer information. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2012. För kunder med sparande under 75 000 kr rekommenderas KapitalPlus (f n 3,05 %) med ett fritt uttag per år, alternativt Repokonto (f n 2,00 %) med fria uttag.

Information om statlig insättningsgaranti

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För mer information, kontakta:

Olof Engvall, presschef Resurs Bank

Tel: 0736-61 20 43. E-post: olof.engvall@resurs.se