Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating

Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg BBB- bekräftas och utsikterna höjs till stabila från negativa då Resurs Bank överträffade NCRs förväntningar med lägre kreditförluster och bättre räntemarginal i det andra kvartalet 2020.

I maj 2019 erhöll Resurs Bank investment grade rating (BBB- med stabila utsikter) av kreditratingbolaget NCR. Utsikterna för kreditbetyget uppdaterades i april 2020 till negativa främst på grund av osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna med anledning av Covid-19. Idag höjs utsikterna tillbaka till stabila då Resurs Bank överträffade NCRs förväntningar med lägre kreditförluster och bättre räntemarginal i det andra kvartalet 2020. 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank: 
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på drygt 6 miljoner privatkunder.