Resurs Bank köper den norska nischbanken yA Bank

Resurs Bank har ingått avtal med norska OTC-noterade yA Holding om förvärv av samtliga tillgångar i form av dess båda rörelsedrivande dotterbolag yA Bank och MetaTech till ett pris av 1,57 miljarder NOK (SEK ca 1,65 miljarder), vilket motsvarar 55 NOK per aktie i yA Holding. Köpet är villkorat av stämmobeslut med 2/3 delars majoritet och har rekommenderats av yA Holdings styrelse.

Resurs Bank har ingått avtal med norska OTC-noterade yA Holding om förvärv av samtliga tillgångar i form av dess båda rörelsedrivande dotterbolag yA Bank och MetaTech till ett pris av 1,57 miljarder NOK (SEK ca 1,65 miljarder), vilket motsvarar 55 NOK per aktie i yA Holding. Köpet är villkorat av stämmobeslut med 2/3 delars majoritet och har rekommenderats av yA Holdings styrelse.

En bolagstämma i yA Holding kommer att äga rum inom 4 veckor med anledning av affären och aktieägare som representerar 71 procent av rösterna i yA Holding har förbundit sig att rösta för affären på denna stämma. Transaktionen är villkorad av godkännande från relevanta tillståndsmyndigheter och kommer att finansieras genom existerande medel i Resurs Bank samt genom en nyemission garanterad av huvudägaren Nordic Capital Fund VII.

Förvärvet av yA Bank är i linje med Resurs Banks strategi att vara ledande i Norden på konsumentfinansiering och medför en avsevärd förstärkning av verksamheten på den norska marknaden.

yA bank är en Oslobaserad, norsk utmanarbank med 47 anställda och fokus på konsumentfinansiering. Låneportföljen uppgår till ca 3 miljarder norska kronor och de ca 100.000 kunderna erbjuds sparkonton, konsumentlån, kreditkort och försäkring.

Kenneth Nilsson, VD för Resurs bank, välkomnar yA Bank till Resurskoncernen;

- Vi är mycket glada över förvärvet av yA Bank. Det är ett fint företag som verkar i samma nisch som Resurs Bank. Vi har sedan tidigare etablerat oss i Norge, Finland och Danmark och därefter vuxit både organiskt och via förvärv. Vi har ett pan-nordiskt erbjudande och en stark lokal närvaro. Förvärvet av yA Bank utgör ytterligare en viktig del i att bygga ledarskap inom vår nisch i Norden och kommer att stärka vår norska verksamhet avsevärt. Det sammanlagda bolaget kommer att ha en låneportfölj på ca. 18 miljarder kronor och ha ca. 730 anställda.

För mer information kontakta

Kenneth Nilsson, vd för Resurs Bank

Telefon; +46 42 38 20 00