Resurs Bank publicerar årsredovisning 2016

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2016.

Koncernredovisningen och årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. 

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se  +46 707 638 125

  

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.  


Dokument och länkar