Resurs förstärker koncernledningen – med fokus på kundupplevelse och tillväxt

Resurs koncernledning utökas med fler representanter från bolagets affärs- och verksamhetsområden och sätter fokus på kundupplevelse på den nordiska marknaden. Med sin nya koncernledning ser Resurs nye VD Nils Carlsson förbättrade förutsättningar att ytterligare stärka bolagets konkurrenskraft och fortsätta tillväxtresan.   

Resurs har siktet inställt på fortsatt tillväxt, datadriven innovation och kundupplevelse. Som ett steg i att ytterligare stärka sin position på den nordiska marknaden och fortsätta bolagets tillväxtresa genomförs förstärkningar i koncernledningen. Detta innebär att fler delar av Resurs affär är direkt representerad i koncernledningen samt att ledningen också utökas med verksamhetsområdena Credit & NPL och Nordic Customer Service.

- Genom tydligare och förstärkt affärs- och kreditfokus i koncernledningen får vi möjlighet att mer fokuserat och taktiskt driva både försäljning och affärsutveckling på ett hållbart sätt, vilket kommer vara betydelsefullt för att agera ännu mer dynamiskt på den nordiska marknaden i sin helhet. Genom att också Nordic Customer Service är en del av koncernledningen öppnar vi upp för att ta strategiskt viktiga steg inom datadriven innovation och att ligga i framkant kring att skapa riktigt bra kundupplevelser, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Parallellt med att Resurs koncernledning förstärks skapar Resurs Bank en ny organisation för verksamhetsområdet Operations Office som nu också byter namn till Acceleration Office. Syftet är att ta ett helhetsgrepp, från strategi till kundupplevelse. I denna del av organisationen kommer bland annat bolagets befintliga marknadsavdelning och CX-funktion att integreras.

- Detta är en förändring som sätter kundperspektivet i fokus i alla delar, från idé och produktutveckling till konceptualisering av nya tjänster till våra partners och privatkunder på den nordiska marknaden. Detta tillsammans med att vi successivt också jobbar mer datadrivet och har en nära dialog med våra partners blir en nyckel till att ta fram relevanta erbjudanden som bidrar till Resurs fortsatta tillväxt, avslutar Nils Carlsson.
 

Här är Resurs nya koncernledning som träder i kraft från och med den 1 september 2020
Nils Carlsson, CEO
Jonas Olin, CFO
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer,
Eva Brike, CHRO
Anita Tidner, Interim Chief Customer Service Officer,
Erik Frick, COO
Anna Nauclèr, CCO, Nordic Payment Solutions
Johan Flodén, CCO, Nordic Consumer Loans
Mats Malmsjö (act.), CCO, Nordic B2B
Sebastian Green, CIO

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se +46 766 44 77 00

Presskontakt: press@resurs.se

Dokument och länkar