Resurs rekryterar affärsdriven hållbarhetschef på nordisk nivå

Resurs rekryterar en Nordic Sustainability Manager vars uppdrag är att driva och utveckla koncernens nordiska hållbarhetsarbete. Henrik Linder, som närmast kommer från Rädda Barnen, tillträder i januari 2021. Med Resurs fokus på hållbar kreditgivning är siktet inställt på att skapa ett hållbarhetsarbete som också bidrar till ökad konkurrenskraft och stärkt varumärke.

- Rekryteringen av Henrik Linder är en av flera strategiskt viktiga delar i Resurs nyligen startade transformationsresa som ska stärka vår konkurrenskraft och tillväxt. Vår ambition är att sätta ännu tydligare fokus på hållbar kreditgivning som en del i att vi bidrar och inspirerar flera aktörer att engagera sig för ett samhälle där människor har en ekonomi i balans. Det handlar också om att vi vill utveckla arbetet med att integrera hållbarhetsperspektivet i vår affär, med målet att skapa värde för såväl våra kunder och partners som för våra medarbetare, säger Nils Carlsson, CEO Resurs Holding. 

Henrik Linder kommer närmast från Rädda Barnens konsultverksamhet Child Rights & Business. En viktig del i hans uppdrag blir att utveckla arbetet med att säkerställa att hållbarhetsperspektivet integreras och genomsyrar alla Resurs verksamhetsområden och processer.

- Det känns fantastiskt bra och jag är mycket stolt över uppdraget att leda och utveckla Resurs hållbarhetsarbete. Jag ser fram emot att förverkliga den potential som jag ser att bolaget har i att skapa ett hållbarhetsarbete som framåt kan bidra till att stärka Resurs affär på nordisk nivå. Dessutom är ambitionen att vi tydligt ska bidra till att utveckla den bransch vi verkar i. Min bakgrund som ekonom i kombination med mångårigt praktiskt hållbarhetsarbete mot företag i olika sammanhang är erfarenheter som kommer vara värdefulla och viktiga, säger Henrik Linder.

- Vi välkomnar Henrik Linder till Resurs och ser att hans kompetens inom affärsdrivet hållbarhetsarbete och starka ambassadörskap för hållbarhetsfrågor kommer ge oss en fantastisk möjlighet att ytterligare stärka Resurs förtroende och varumärke som engagerad hållbarhetsaktör med fokus på hållbar kreditgivning, säger Eva Brike, CHRO & Sustainability Director, Resurs.

Lär mer om Resurs samhällsengagemang och hållbarhetsarbete här.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Eva Brike, CHRO & Sustainability Director, eva.brike@resurs.se, +46 725 291 805

Presskontakt:
press@resurs.se

Dokument och länkar