Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016. Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också Försäkringsbolaget Solid. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida. www.resursholding.se

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också Försäkringsbolaget Solid. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida.

www.resursholding.se

I kvartalsrapporten för Resurs Holding AB finns på sidorna 7 och 8 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör lejonparten av Resurs Bank AB:s verksamhet. Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not K4 på sidan 22.

För mer information kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46 707 638 125