Resurs Bank
menu

Betalförsäkring för lån och kredit

Vad är en betalförsäkring?

Resurs betalförsäkring kan ge dig ersättning i upp till 12 månader om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös på minst 50 %, eller blir inlagd på sjukhus i minst 5 dagar. Ersättningen motsvarar den kostnad som du har för ditt lån eller din kredit varje månad.

Vid dödsfall på grund av olycka betalar vi ut en summa som motsvarar den aktuella skulden, upp till 50 000 kr.
 
Betalförsäkringen gäller från det datum som du väljer att teckna och du kan avsluta försäkringen när du vill. Om du nyttjar försäkringen blir du inte återbetalningsskyldig.

Vem kan teckna betalförsäkring?

Du som har ett befintligt lån eller kredit hos Resurs kan teckna vår betalförsäkring. Det finns ingen åldersgräns, men du behöver uppfylla kraven nedan.

• Vara fullt arbetsför
• Haft anställning i minst tre månader
• Vara bosatt i Sverige
• Vara kund hos Resurs
• Vara inskriven i A-kassa och Försäkringskassa

Finns det någon karenstid?

Ja, betalförsäkringen kommer med en karenstid vilket innebär att ersättning inte betalas ut under karenstiden.

Du som valt att delbetala din kredit eller betala av på ditt lån får ersättning först efter att du varit sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös i mer än 30 sammanhängande dagar. Hamnar du på sjukhus får du ersättning efter 5 dagar.

Vad kostar betalförsäkringen?

Betalförsäkring för lån
Priset utgörs av en procentsats av det utestående saldot på det försäkrade kontot och kostar från 29 kr per månad och max 297 kr per månad.

Betalförsäkring för kredit
Du debiteras utifrån din använda kredit och försäkringen kostar från 29 kr per månad och max 350 kr per månad.

Finns det någon bindningstid?

Nej, du kan välja att avsluta betalförsäkringen när som helst.

Behöver jag betala självrisk?

Nej, med vår betalförsäkring behöver du aldrig betala någon självrisk.

När börjar betalförsäkringen gälla?

Betalförsäkringen har ingen kvalifikationstid. Det innebär att du är fullt försäkrad från den dag som du tecknar försäkringen.

Hur betalar ni ut ersättningen?

Ersättningen utbetalas direkt till Resurs Bank och inom 30 dagar efter att du skickat in din skadeanmälan. Vid dödsfall till följd av ett olycksfall utbetalas en summa till försäkringstagarens dödsbo.

Har jag ångerrätt?

Ja, du har alltid rätt att skriftligen återkalla försäkringen inom 14 dagar efter att din försäkring börjat gälla.

Vem är försäkringsgivare?

Försäkringen kommer från Solid Försäkring.

Solid Försäkringsaktiebolag Box 22068, 250 22 Helsingborg Org.nr 516401-8482.

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Gör en skadeanmälan

Du kan göra en digital skadeanmälan hos Solid genom att klicka här.

Till frågor och svar