Statlig insättningsgaranti

Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Vad innebär statlig insättningsgaranti?

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilda angivna händelser, t ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. För ytterligare information kontakta Riksgälden.

 

Läs mer om Riksgälden

Något du undrar över?

Låt vår kundservice hjälpa dig eller sök bland vanliga frågor.