Statlig insättningsgaranti

Alla våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Vad innebär statlig insättningsgaranti?

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilda angivna händelser, t ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46(0)8 6134500, riksgalden@riksgalden.se

Läs mer om Riksgälden