Ordlista

Vanliga termer från A till Ö

A

Administrationsavgift
Den kostnad som tillkommer för det administrativa arbetet som utförts av ett företag, till exempel vid en betalningspåminnelse eller delbetalning.

Amortering
Det belopp som du betalar av på ditt lån för att skulden ska minska. Amortering betalas tillsammans med räntan.

Annuitetslån
Lånet innebär att du betalar lika mycket varje månad, under hela låneperioden. I början av lånets livslängd när skulden är som högst, består månadsbeloppet av mer ränta och mindre amortering, medan i slutet av lånets livslängd består månadsbeloppet av mindre ränta och mer amortering.

Anställningsform
När du ansöker om ett lån vill långivaren att du har en stabil inkomst och då kan långivaren titta på vilken anställningsform du har. Olika anställningsformer kan vara fast anställning, tidsbegränsad anställning, provanställning med flera.

Autogiro
Ett sätt att automatiskt betala dina återkommande betalningar, så du inte riskerar att glömma att betala dina räkningar.

Avgifter
Förutom ränta kan ett lån eller en kredit ha kostnader i form av avgifter, till exempel:
- Förseningsavgift - en avgift vid försenad betalning
- Aviseringsavgift - låntagaren betalar för att få ett inbetalningskort hemskickat
- Uppläggningsavgift - administrationskostnad för att lägga upp lån eller kredit

Aviseringsavgift
Kostnaden du får betala för att få en faktura hemskickad. Kallas även för aviavgift.

B

Bankdag
De dagar som banken har öppet. Helgfri måndag till fredag.

BankID
En e-legitimation som du använder för att stryka och bevisa din identitet på internet.

Betalförsäkring
En försäkring som betalar ditt lån om du blir sjuk eller arbetslös. Villkor skiljer sig mellan olika bolag.

Betalningspåminnelse
En påminnelse som skickas ut från kreditgivare eller annat företag med uppmaning om att du ska betala din skuld eller faktura. Påminnelsen innehåller en påminnelseavgift.

Betalningsanmärkning
En prick i ett centralt register som gör det betydligt svårare och dyrare att ta lån.

Billån
Ett lån där du har bilen som säkerhet för lånet. Vill du i stället köpa bil utan bilen som säkerhet och utan att betala kontantinsats kan du ansöka om ett vanligt privatlån.

Blancolån
Ett annat ord för privatlån. Det till säga, ett lån utan säkerhet.

Borgenär
Den som lånar ut pengar till någon kallas för borgenär, det kan till exempel vara en bank.

Bostadslån
Lån med bostad som säkerhet. Har normalt lägre ränta än privatlån, kreditkort eller billån.

Bruttolön
Den lön du har innan skatten har dragits av. Blandas ofta ihop med nettolön.

Budget
En plan över hur inkomster och utgifter ska fördelas.

D

Delbetalning
Kallas även för avbetalning och är en form av kreditköp, ett sätt att betala för en vara eller tjänst i efterhand.

Dröjsmålsränta
Betalar du din faktura för sent har avsändaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta och då kan även en dröjsmålsavgift tillkomma. Se till att betala dina räkningar och fakturor i tid för att slippa denna extra kostnad.

E

Effektiv ränta
Den årliga räntan på ett lån, inklusive alla avgifter, som du som låntagare måste betala.

F

Faktura
När du köper en produkt eller tjänst kan du ibland välja att betala senare. Då får du en faktura som innehåller ett betalningskrav. Faktura är detsamma som en räkning.

Fasträntekonto
Ett sparkonto där du binder dina pengar under en viss tid. Ofta erbjuds du en högre ränta än ett vanligt sparkonto.

Finansiering
Anskaffning av kapital för ett visst syfte, till exempel av ett köp eller en investering.

Fullmakt
Ett intyg på att en viss person har rätt till att ta beslut och utföra vissa handlingar åt/över en annan person. Det kan vara bra om du själv inte har möjlighet att gå till din bank, då kan personen med fullmakt göra det åt dig.

Förfallodatum
Det datum som en faktura eller räkning ska vara återbetald. Betalar du efter förfallodatumet skickar kreditgivaren en betalningspåminnelse.

I

Inkasso
Om du inte betalar din faktura/avisering utan låter förfallodagen passera så kan företaget som du ska betala till antingen driva in skulden själva eller välja att skicka din skuld vidare till ett inkassoföretag, som i stället tar över hanteringen för att driva in skulden. Vanligtvis skickas en påminnelse ut efter förfallodagen innan ärendet går till inkasso.

Inflation
När värdet av pengar minskar på grund av en ökning av den allmänna prisnivån.

Insättningsgaranti
En säkerhet som innebär att du erbjuds ersättning av staten om banken, där du har dina sparade pengar, går i konkurs.

K

Konsumentkredit
Ett lån utan krav på säkerhet. Privatlån och blancolån är vanliga exempel på konsumentkredit.

Kredit
Pengar som en bank eller kreditinstitut lånar ut till dig med krav att du ska betala tillbaka skulden i framtiden.

Kreditkort
Ett betalkort där du handlar för bankens pengar och därmed ackumulerar en skuld att betala av i framtiden.

Kreditprövning
En granskning av återbetalningsförmågan hos den som ansöker om en kredit.

Kreditrisk
Risken att en låntagare inte uppfyller sin skyldighet gentemot kreditgivaren. Huruvida du får låna pengar bestäms utifrån bankens bedömning av din kreditrisk.

Kreditupplysning
En bedömning som görs för att se om du har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna betala tillbaka ett lån. Bedömningen baseras på din ekonomiska historik och hur din ekonomiska situation ser ut i nuläget. Kreditupplysning görs ofta av kreditupplysningsbolaget UC.

Kreditvärdighet
Utifrån en kreditupplysning mäts din förmåga att betala tillbaka lån och andra skulder. Din kreditvärdighet kan vara alltifrån låg till hög. Med en hög kreditvärdighet anses du vara kapabel att betala tillbaka dina skulder.

Kronofogden
En statlig myndighet som syftar att driva in obetalda skulder till den som har rätt att få betalt, exempelvis ett företag eller en privatperson. Normalt skickas skulder, som inkassobolag inte kan driva in, vidare till Kronofogden.

Köp på faktura
Istället för att betala vid köptillfället betalar du en faktura som du får i efterhand. Detta är också en form av kredit.

L

Långivare
Den som lånar ut pengar, vanligtvis är det banken.

Låntagare
Den som tar ett lån.

Lån med säkerhet
Ett lån där långivaren har rätt till någonting av värde från dig ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån. Exempel på lån med säkerhet är billån eller bostadslån. Då är exempelvis bilen en säkerhet för banken som kan ta över och äga vid utebliven betalning.

Lån utan säkerhet
Ett lån där långivaren inte kan ta någonting av värde från dig ifall du inte betalar som avtalat. Exempel på lån utan säkerhet är privatlån, även kallat blancolån och konsumentkredit. I och med att banken inte har något av värde som säkerhet vid utebliven betalning så har detta lån ofta en högre ränta jämfört med lån med säkerhet.

Löptid
Giltighetstiden för en överenskommelse, som mäter hur lång tid du har kvar innan kontraktet löper ut.

M

Medsökande
En andra person som tar ansvar för att betala tillbaka lånet, ifall du inte gör det. En medsökande kan ofta göra det möjligt att söka större lån eller betala lägre ränta än vad som annars vore möjligt, eftersom två personer medför en större chans att lånet betalas tillbaka.

N

Nettolön
Lönen man får efter skatt och avdrag.

Nominell ränta
En procentandel av ett lån som du som låntagare måste betala till långivaren för att få ta ett lån.

P

Privatekonomi
Ordet ekonomi betyder hushållning. Privatekonomi handlar om hur du som individ sköter dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Privatlån
Lån utan säkerhet, annat ord för blancolån. Har normalt högre ränta än ett bostadslån, men lägre ränta än SMS-lån.

Påminnelseavgift
Den kostnad som tillkommer när banken skickar ut en påminnelse till dig för utebliven betalning.

R

Ränta
Priset på pengar. Du kan både få ränta, såsom på ett sparkonto, och betala ränta, såsom på ett lån. Den ränta du betalar på ett lån minskar inte din skuld, utan är bara priset du betalar för att få låna pengarna.

S

SMS-lån
Ett mindre lån med snabb utbetalning, men med kort återbetalningstid och hög ränta. En form av snabblån.

Snabblån
Ett lån utan säkerhet och med snabb utbetalning. Ofta ett lån med lägre belopp, kort återbetalningstid och hög ränta.

Sparkonto
Ett konto där du kan placera pengar som du vill spara. Öppnar du ett sparkonto så lånar du ut pengar till banken under en bestämd tid och oftast får du sparränta och avkastning på ditt sparande.

Sparränta
Den ränta som du får av banken där du har placerat dina sparpengar.

U

Uppläggningsavgift
En kostnad som du som låntagare får betala. Det är en avgift för de administrativa kostnader som uppstår i samband med exempelvis ett banklån.

UC
Upplysningscentralen (UC) är ett kreditupplysningsföretag som utför kreditupplysning av den som ansöker om ett lån eller en kredit. De finns till för att för att banker och långivare ska vara säkra på att du har förutsättningarna för att betala tillbaka.

Å

Återbetalningstid
Den tid du har på dig att betala tillbaka din skuld, som kan vara ett lån.

Hittar du inte ordet du söker?

Skicka in ordet du saknar till oss, så kan vi tillsammans skapa en vass ordlista för alla.