Lagen om penningtvätt

Lagen säger att banker måste vara säkra på att de transaktioner som banken utför är lagliga och inte har koppling till något brott. Lagen innebär att bankpersonal är skyldig att ställa frågor om vissa transaktioner och ibland måste be om legitimation för att säkerställa vem som utför transaktionen.

Lagen omfattar åtgärder mot penningtvätt/finansiering av terrorism och bygger på ett direktiv från EU. Reglerna berör i stort sett hela Europa och omfattar förutom banker bl.a. inlåningsföretag, valutaväxlare, advokater, fastighetsförmedlare, revisorer och företag som handlar med dyra varor, t.ex. antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel.

Hur påverkas du som kund av reglerna?

Resurs måste göra en bedömning av risken för att banken används för penningtvätt eller terroristfinansiering. Det är därför nödvändigt för Resurs att ha en god kunskap om sina kunder och dennes affärer när en affärsrelation inleds.

Om du vill bli kund hos Resurs kan du som kund behöva besvara några frågor så att vi förstår ditt syfte och behov av våra banktjänster. Det är också obligatoriskt att legitimera sig om du vill bli kund. Legitimationskravet gäller även vid vissa löpande transaktioner. Alla frågorna som ställs är utifrån de nya lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller som tidigare.

När det gäller juridiska personer (t.ex. företag och föreningar) måste banken kontrollera vem som är den verklige huvudmannen för den juridiska personen. Utöver att det är obligatoriskt för den juridiska personens företrädare att legitimera sig behöver Resurs ställa frågor om ägarförhållanden, t.ex. vem eller vilka som kontrollerar minst 25 procent av företaget.

Här hittar du mer information från Bankföreningen om penningtvätt