Resurs Banks engagemang i samhället

Som bank och som arbetsgivare har vi en viktig roll i samhället, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Det sätt vi organiserar vår verksamhet och gör affärer på måste vara förenligt med en hållbar utveckling.

Vi vill vara en del av vårt närsamhälle, och har därför valt att engagera oss lokalt på de orter där vi har verksamhet. På detta sätt tror vi att vårt stöd når ut till de som verkligen behöver det. Ofta arbetar vi tillsammans med föreningar som vi sponsrar, och tar hjälp av deras nätverk och kunskap.

I2A4166I2A4166

Sponsring

Vi har en lång tradition av att sponsra det lokala föreningslivet. Föreningarnas engagemang och nätverk kan skapa stora förändringar i samhället, så länge de får bra förutsättningar.

Helsingborgs IF

Helsingborgs IF SponsringHelsingborgs IF Sponsring

Som ett företag med rötter i Helsingborg har det varit självklart för oss att sponsra ett av stadens mest kända idrottslag. Med sin starka ställning i staden jobbar HIF inte bara för en sportsligt framgångsrik förening, utan även för en positiv samhällsutveckling och en meningsfull fritid och hälsosam livsstil för barn och unga.

Eskilsminne IF

Eskilsminne IF SponsringEskilsminne IF Sponsring

Resurs Bank är huvudsponsor för Eskilsminne IF – en av Skånes största fotbollsklubbar för barn och ungdomar, med stark värdegrund och verksamhet för alla åldrar. Här skapar man en positiv miljö där ungdomar kan växa och utvecklas. Klubben har även ett starkt engagemang i samhället utanför fotbollsplanen – ett arbete som Resurs stödjer.

Team Rynkeby God morgon

Team Rynkeby SponsringTeam Rynkeby Sponsring

Resurs Bank har sponsrat Team Rynkebys Helsingborgsteam sedan starten. Teamets kamp mot Barncancer och det bidrag de ger till vård och forskning är något vi gärna stöttar – både ekonomisk och genom att göra det möjligt för våra medarbetare att engagera sig.

Några andra som vi sponsrar:

Rögle, FC Helsingborg, OV Helsingborg, Ängelholms FF, Cancerfonden

Vårt arbete för ett mer hållbart samhälle

Vi har en ständig pågående dialog med de som på olika sätt kommer i kontakt med vår verksamhet – kunder, medarbetare, partners och ägare. Denna dialog har bland annat lett till att vi under 2017 kunde identifiera fyra fokusområden för vårt arbete för en hållbar utveckling. Områden där vi har en möjlighet att påverka och förändra.

Mångfald och jämställdhet – Vår målsättning är att alla medarbetare och arbetssökande ska ha lika rättigheter. Till vår hjälp har vi bland annat en policy mot kränkande särbehandling och riktlinjer för mångfald och likabehandling.

Ansvarsfull kreditgivning – Vi ska fatta välinformerade beslut, och bara bevilja kredit när kunden förväntas kunna fullfölja betalningsplanen, och vi har team som har till uppgift att tidigt hjälpa de som av någon anledning får problem med betalningen.

Antikorruption – Vårt antikorruptionsarbete sker på alla nivåer av organisationen, bland annat med utbildningsinsatser och med flera kontrollinstanser för att se till att vi gör affärer på etiskt riktiga grunder.

Kundintegritet – Vi har ett ständigt pågående arbete för att säkerställa att våra kunders personliga information används på ett säkert, etiskt och korrekt sätt.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Hör av dig till oss om du är intresserad av hållbarhetsfrågor, så berättar vi gärna mer om hur vi jobbar med detta.