Ny interaktiv utbildning ska få fler att ta hållbara vardagsekonomiska beslut

Resurs lanserar idag sin digitala utbildning i vardagsekonomi, My Economy. Utbildningen är till för alla som vill lära sig hur man skapar en långsiktig, hållbar vardagsekonomi. ”En gamechanger”, säger Reihaneh Hazara som är ny Youth Ambassador på Resurs.

Köpa nu-betala sen, delbetalning, kreditkort och privatlån – betalsätten är fler och mer flexibla än någonsin. Men med det följer också ett större fokus på ansvarsfull kreditgivning.

– My Economy ska stärka våra kunder och svenska konsumenter i vardagsekonomiska beslut och vår förhoppning är att det ska bidra till att fler tar kloka och långsiktigt hållbara beslut, säger Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager på Resurs.

My Economy är tillgänglig för alla och kräver ingen inloggning eller registrering.

Tips till unga som kämpar med ekonomin
Allt för många unga har idag dålig koll på privatekonomi vilket resulterar i osunda ekonomiska beslut som kan få långsiktiga konsekvenser. Resurs höjer nu ambitionsnivån inom området unga och ekonomi.

– Vi ser att unga under 26 år generellt tar fler osunda ekonomiska beslut än övriga åldersgrupper. Vi har som aktör i branschen ett ansvar mot konsumenter i alla åldrar, men vi känner ett extra ansvar mot unga eftersom det kan påverka starten på deras vuxenliv, säger Henrik Linder.

Som ett led i arbetet riktat mot just unga har Resurs utsett 25-åriga Reihaneh Hazara till Youth Ambassador. Hon får en ledande roll i bankens arbete för att fler unga ska få en bra ekonomisk start på vuxenlivet.

– Jag är stolt över att Resurs har ett engagemang och tar ansvar för ungas ekonomi. Vi och vår bransch måste bli bättre på att förstå målgruppen. Kan vi skapa relationer med dem tror jag att vi som aktör på kreditmarknaden kan bidra positivt till den finansiella hälsan bland unga. Den här utbildningen är ett jättebra sätt att börja göra det. Den kan bli en gamechanger för många, säger Reihaneh Hazara.

My Economy är tillgänglig på Resurs Society. Utbildningen är 30–45 min lång och tar avstamp i vardagssituationer inom olika teman: budget, sparande, försäkring, låna, köpa på avbetalning och hur man tar hållbara ekonomiska beslut.