Resurs Bank publicerar årsredovisning 2022

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2022

Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Dokument och länkar