Bildbank

Här hittar du aktuella bilder från oss på Resurs. Leta upp det du behöver och ladda ner.

Logotyper

Du är välkommen att ladda ner och använda Resurs logotyp. Tänk på att logotypens symbol och ordmärke hör ihop, så använd alltid någon av originalversionerna nedan. Vänligen kontakta brandandcontentteam@resurs.se om du har några frågor.

Resurs

Positiv

Resurs

Negativ

Resurs

Positiv

Resurs

Negativ

Ledningen

Sofie Tarring Lindell

Chief Financial Officer (CFO) och Head of Investor Relations

Sebastian Green

Chief Information Officer (CIO)

Stefan Noderén

Chief Credit & NPL Officer

Alexander Burman

Chief Commercial Officer (CCO) Consumer

Marie Darte

Chief Governance & Risk Officer

Mattias Ekman

Chief Commercial Officer (CCO) Corporate

Pernilla Klarqvist

Chief Customer Service Officer

Resurs BannerPACK

Marknadsför möjligheterna med att betala med Resurs genom att använda våra banners på din produkt- och landningssida.

Bilder

Resurs

Resurs

LinkedIn

Resurs

LinkedIn promotion

Resurs

LinkedIn - header