Styrelsen

Martin Bengtsson

Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB.

Lars Nordstrand

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee.

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Solid Försäkringsaktiebolag, Euroaccident Livförsäkring, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring.

Fredrik Carlsson

Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.


Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Kristina Patek

Medlem i Audit Committee

Född: 1969.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ekonomie magister, Uppsala universitet. Tidigare Head of M&A på Tieto Corporation, Partner på private equity-fonden Scope, Investment Manager på Ratos , vd Cell Innovation och Managementkonsult Accenture.

Andra väsentliga uppdrag:

Senior Investment Director Stena Sessan AB. Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, 24Health och Matilda Foodtech.

Susanne Ehnbåge

Medlem i Remuneration Committee

Född: 1979.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan Göteborg. CEO och andra positioner inom NetOnNet och SIBA AB.

Andra väsentliga uppdrag:

CEO för Lindex. Styrelseledamot i Quimper.

​Marita Odélius Engström

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom, Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Movestic Liv och Pension.

Mikael Wintzell

Född: 1981.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieingenjör. Tidigare Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Magnus Fredin

Född: 1981.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Tidigare Head of Sales och VP of Sales på Klarna, CEO på Babyshop och CDON.com, styrelseledamot i Yabie (fd Kaching Retail) och Cool Company Skandinavien AB. Tidigare VP Commercial på Volvo Cars och för närvarande Senior VP Global Online Business på Volvo Cars.

Andra väsentliga uppdrag:

President, Senior Vice President Direct Markets på Volvo Cars. Styrelseledamot i Teknikdelar.se.

Pia-Lena Olofsson

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1972.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MBA, Göteborgs universitet, Executive MBA, Warwick universitet, UK och Funding and risk, London Business School. Tidigare CFO på Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) samt olika positioner inom Bure Equity AB (publ) och Citat AB.

Andra väsentliga uppdrag:

CFO och Head of IR på Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen.

Styrelsens ansvar

Styrelsen utses av bolagsstämman, och dess övergripande ansvar är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Enligt Aktiebolagslagen är styrelsens huvuduppgifter att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Resurss styrelse följer företagets verksamhet via regelbundna rapporter – skriftliga såväl som muntliga – från VD och ledning.

Beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar som styrelseledamot.