Styrelsen

Martin BengtssonMartin Bengtsson

Martin Bengtsson

Styrelseordförande

Medlem i Audit Committee.

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Lars NordstrandLars Nordstrand

Lars Nordstrand

 

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Fil kand i humaniora samt civilekonom. VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Anticimex Försäkringar AB. Styrelseledamot i Modernac S.A Luxembourg, samt Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Fredrik CarlssonFredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Medlem i Audit Commitee

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.


Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Betsson AB, Novobis AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Anders DahlvigAnders Dahlvig

Anders Dahlvig

 

Född: 1957.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kandidatexamen i företagsekonomi. Filosofie magisterexamen i Ekonomi. Tidigare VD och koncernchef för IKEA.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Inter Ikea Holding BV. Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Oriflame AG, Kingfisher Ltd och Dunkers stiftelser.

Mariana Burenstam LinderMariana Burenstam Linder

Mariana Burenstam Linder

 

Född: 1957.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare VD för Nordic Management AB, ABB Financial Consulting, Ainax AB, medlem i executive committee i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), grundare av Burenstam & Partners AB och ProactiveMedicine AB.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Sverige-Amerika-stiftelsen. Styrelseledamot i Investmentaktiebolaget Latour och BTS Group AB.

Marita Odelius EngstromMarita Odelius Engstrom

​Marita Odélius Engström

Medlem i Audit Committee

Född: 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom, Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag:

VD för Fora AB.

Mikael WintzellMikael Wintzell

Mikael Wintzell

 

Född: 1981.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieingenjör. Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Johanna BerlindeJohanna Berlinde

Johanna Berlinde

 

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare försäljningschef Tele2Vision, Ansvarig för Produkt och Marknadsföring B2B Tele2 Sverige, VP Head of TV & Media Telia Company, Head of M&A and Partner Management Telia Sverige. För närvarande VP Head of Product Area Connectivity Telia Company.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande Osynlig AB och styrelseledamot i Solidtango AB.

Styrelsens AnsvarStyrelsens Ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen utses av bolagsstämman, och dess övergripande ansvar är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Enligt Aktiebolagslagen är styrelsens huvuduppgifter att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Resurs Banks styrelse följer företagets verksamhet via regelbundna rapporter – skriftliga såväl som muntliga – från VD och ledning.

Beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar som styrelseledamot.