Styrelsen

Martin BengtssonMartin Bengtsson

Martin Bengtsson

Styrelseordförande

Medlem i Audit Committee.

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Lars NordstrandLars Nordstrand

Lars Nordstrand

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee.

Född: 1951.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Fil kand i humaniora samt civilekonom. VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Anticimex Försäkringar AB. Styrelseledamot i Modernac S.A Luxembourg, samt Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Fredrik CarlssonFredrik Carlsson

Fredrik Carlsson

Medlem i Audit Commitee

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.


Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Betsson AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Kristina PatekKristina Patek

Kristina Patek

Medlem i Audit Committee

Född: 1969.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Andra väsentliga uppdrag:

Senior Investment Director, Stena Sessan AB. Styrelseledamot i Didner & Gerge AB.

Susanne EhnebågeSusanne Ehnebåge

Susanne Ehnbåge

Medlem i Remuneration Committee

Född: 1979.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan Göteborg. CEO och andra positioner inom NetOnNet och SIBA AB.

Andra väsentliga uppdrag:

CEO för Lindex. Styrelseledamot i Ahlsell och Börssällskapet.

Marita Odelius EngstromMarita Odelius Engstrom

​Marita Odélius Engström

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1961.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom, Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag:

VD för Fora AB.

Mikael WintzellMikael Wintzell

Mikael Wintzell

 

Född: 1981.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gymnasieingenjör. Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Johanna BerlindeJohanna Berlinde

Johanna Berlinde

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1970.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom. Tidigare försäljningschef Tele2Vision, Ansvarig för Produkt och Marknadsföring B2B Tele2 Sverige, VP Head of TV & Media Telia Company, Head of M&A and Partner Management Telia Sverige. För närvarande VP Head of Product Area Connectivity Telia Company.

Andra väsentliga uppdrag:

Styrelseledamot i Solidtango AB.

Styrelsens AnsvarStyrelsens Ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen utses av bolagsstämman, och dess övergripande ansvar är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt.

Enligt Aktiebolagslagen är styrelsens huvuduppgifter att svara för bolagets organisation och förvaltning, att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Resurs Banks styrelse följer företagets verksamhet via regelbundna rapporter – skriftliga såväl som muntliga – från VD och ledning.

Beslut fattas av styrelsen genom majoritetsbeslut. Varje styrelsemedlem har också ett personligt ansvar som styrelseledamot.