Upplåningsprogram MTN och Tillägg

Upplåningsprogram MTN

Grundprospekt 23-06-07

Tillägg 2022:03

Tillägg 2022:2

Tillägg 2022:01

Grundprospekt 22-05-31

Tillägg 2021:4

Tillägg 2021:3

Tillägg 2021:2

Tillägg 2021:1

Grundprospekt 21-05-31

Tillägg 2020:4

Tillägg 2020:3

Tillägg 2020:2

Tillägg 2020:1

Grundprospekt 20-06-03

Tillägg 2019:2

Tillägg 2019:1

Grundprospekt 19-06-03

Tillägg 2018:3

Tillägg 2018:2

Tillägg 2018:1

Grundprospekt 18-07-25

Tillägg 2017:4

Tillägg 2017:3

Tillägg 2017:2

Tillägg 2017:1

Grundprospekt 17-07-14

Tillägg 2016:1

Tillägg 2016:2

Tillägg 2016:3

Tillägg 2016:4

Grundprospekt 16-06-21

Grundprospekt 15-03-09

Tillägg 2015:1

Tillägg 2015:2

Tillägg 2015:3

Slutliga villkor för lån 101

Slutliga villkor för lån 102

Slutliga villkor för lån 103

Slutliga villkor för lån 104

Slutliga villkor för lån 105

Slutliga villkor för lån 106

Slutliga villkor för lån 107

Slutliga villkor för lån 108

Slutliga villkor för lån 109

Slutliga villkor för lån 110

Slutliga villkor för lån 111

Slutliga villkor för lån 112

Slutliga villkor för lån 113

Slutliga villkor för lån 113 tranche 2

Slutliga villkor för lån 114

Slutliga villkor för lån 115

Slutliga villkor för lån 116

Slutliga villkor för lån 117

Slutliga villkor för lån 117 tranche 2

Slutliga villkor för lån 117 tranche 3

Slutliga villkor för lån 201

Slutliga villkor för lån 202

Slutliga villkor för lån 203

Slutliga villkor för lån 301

Slutliga villkor för lån 302

Slutliga villkor för lån 303

Slutliga villkor för lån 304

Kreditrating

Mars 2023

Nordic Credit Rating

Long term: BBB

Rating Report mars 2023

Mars 2022

Nordic Credit Rating

Long term: BBB

Rating Report mars 2022

April 2021

Nordic Credit Rating

Long term: BBB

Rating Report april 2021

September 2020

Nordic Credit Rating

Long term: BBB-

Rating Report september 2020

April 2020

Nordic Credit Rating

Long term: BBB-

Rating Report April 2020

Maj 2019

Nordic Credit Rating

Long term: BBB-

Initial Rating Report May 2019

Tillägg

Handlingar införlivade genom hänvisning i grundprospekt som inte är publicerade på Resurs hemsida:

Delårsrapport januari-september 2022 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2022 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-september 2021 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2021 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-september 2020 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2020 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-september 2018 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2018 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2017 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-september 2017 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-mars 2016 avseende Resurs Holding

Delårsrapport januari-september 2016 avseende Resurs Holding