Tidigare finansiell information

Årsredovisningar

Årsredovisning Resurs 2014

Annual report Resurs 2014

Årsredovisning Resurs 2013

Annual report Resurs 2013

Årsredovisning Resurs 2012

Annual report Resurs 2012

Årsredovisning Resurs 2011

Annual report Resurs 2011

Årsredovisning Resurs 2010

Årsredovisning Resurs 2009

Årsredovisning Resurs 2008

Bokslutskommunikéer

Bokslutskommuniké 2014