Resurs Bank
menu

Ansök om kreditkort hos Resurs

1
2
3

+

Med PEP avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Om du markerar alternativ ”Ja, jag är själv en PEP” ser du vilka befattningar som bedöms vara PEP.

Klicka här för att läsa vad som menas med PEP

Klicka här för att läsa vad som menas med känd medarbetare

Klicka här för att läsa vad som menas med familjemedlem

Jag godkänner villkoren*

Vid tecknande av avtal med Resurs ingår du i Resurskoncernens kundregister. Det huvudsakliga ändamålet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som krävs inför ingående av avtal med dig samt för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för marknadsföring. När behandling sker för marknadsändamål kan även profilering förekomma för att rikta anpassade erbjudanden till dig varvid du kan erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurss samarbetspartners. Fullständig information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter hittar du i våra villkor för behandling av personuppgifter. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Resurs kan begära spärr mot direktmarknadsföring. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och tillåter att ansökan kreditprövas varvid arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Resurs förbehåller sig fri prövningsrätt. Jag försäkrar vidare att jag i samband med min ansökan fått information om och tagit del av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) och Resurss allmänna villkor för privat konto- och kreditkort samt privatlån för Sverige, vars bestämmelser härmed accepteras. Avtalet jämte dessa handlingar tillhandahålles via Mina Sidor på www.resursbank.se.*