Din säkerhet är viktig för oss

Vad är PSD2?

Sedan den 1 maj 2018 gäller den nya Betaltjänstlagen, PSD2, i Sverige. Lagen har utökats till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation. Konsumentskyddet har stärkts, och ambitionen är att underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster inom EU.

Läs mer om PDS2

Nya regler vid betalningar

Vad är GDPR?

I maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen,
GDPR, ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ger ett utökat skydd för konsumenten och våra partners.

GDPR som kund

GDPR som partner

Banksekretess

Alla banker i Sverige omfattas av Banksekretess. Det innebär att vi på Resurs inte kan lämna ut uppgifter om dig till någon annan. Banksekretessen är reglerad i lag och gäller alla uppgifter, skriftliga såväl som muntliga. Vi får inte heller uppge om du är kund hos oss eller ej.

Därför ber vi dig att vara noga med att identifiera dig korrekt i din kontakt med banken.

Cookies

För att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen använder vi oss av cookies, små textfiler med information som lagras på din dator, mobil eller surfplatta. När du besöker webbplatsen första gången måste du själv välja om du vill acceptera cookies eller göra dina egna inställningar.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, och för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Webbplatsen använder även cookies för marknadsföring och marknadsundersökningar så att vi kan anpassa våra tjänster för dig. Cookies som används i marknadsföringssyfte kan komma att delas med tredjepartsleverantörer. Vidare används cookies för att sammanställa anonym statistik, vilket hjälper oss att förbättra innehållet.

Det finns tre sorters cookies på denna webbplats:

  • Nödvändiga cookies, som krävs för att webbplatsen ska fungera.
  • Statistik cookies, som används för att spåra och mäta webbplatsens besökares användarbeteende.
  • Marknadsföringscookies, som används för att identifiera besökaren och bygga en användarprofil som används för att rikta marknadsföring mot besökaren. Denna information används både av oss och av tredje part. Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Du kan, på vår sida som beskriver vår cookie policy, när som helst gå in och ändra dina inställningar. Söker du information om hur du tar bort lagrade cookies så finner du det i webbläsarens hjälpfunktion.

Läs mer om våra Cookies

Vårt ansvar

Hos Resurs behandlas alla kunduppgifter och transaktioner på sådant sätt att inte någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Vi har ett ständigt pågående säkerhetsarbete, där vi implementerar och övervakar säkerhetsprogramvara av olika slag.

Våra informationssäkerhetsexperter arbetar dagligen med att övervaka system och tjänster. De håller sig väl informerade om utvecklingen i vår omvärld, och arbetar aktivt med att förebygga eventuella incidenter.

En stor del av deras arbete går också ut på att informera och utbilda våra medarbetare i säkerhetsfrågor. Det är viktigt att hela vår organisation har en hög kunskap och medvetenhet i säkerhetsfrågor, så att vi är trygga och kunniga i vårt möte med dig som kund.

Ditt ansvar

För att undvika att känslig informationen hamnar i fel händer ber vi dig som kund att alltid skydda dina handlingar, att inte lämna ut din PIN-kod och att vara noga med hur du förvarar dina kort.

Det finns bedragare som försöker komma åt personlig information, som exempelvis kortnummer eller koder, genom att utge sig för att vara någon annan när de tar kontakt via telefon, e-post eller på sociala medier. Resurs kontakter aldrig dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter!

Vi ber dig också att vara uppmärksam på så kallade bluffmail, där bedragare försöker få dig att besöka en webbplats som smittar din dator med ett program som lyssnar av och samlar in information. De använder sig ofta av kända företag och deras logotypes för att skapa trovärdighet, men dessa mail kan ibland avslöjas av ett dåligt språk.

Tips för att handla säkrare i butik och online:

  • Svara aldrig på skräpmail, falska virusvarningar eller liknande
  • Öppna inte bilagor som följer med e-post från okända avsändare
  • Lämna aldrig ut personliga uppgifter till någon annan, och speciellt inte över Internet
  • Skriv inte ned eller förvara din PIN-kod tillsammans med kortet
  • Lämna inte ditt kort utan uppsikt i offentliga miljöer
  • Svara inte på konstiga frågor per telefon från okända personer

Lämna aldrig ut personliga koder via telefon!

Klagomål

Vi värdesätter dina synpunkter på vår verksamhet och ber dig att i första hand kontakta vår kundtjänst. Om du är missnöjd med Resurss försäkringsförmedling kan du vända dig till den som förmedlat försäkringen eller till klagomålsansvarig på banken. Kontakta klagomålsansvarig via e-post: klagomalsansvarig@resurs.se eller skicka ditt klagomål till:

Klagomålsansvarig, Resurs Bank AB

Box 222 09

250 24 Helsingborg

Du kan även vid tvist vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol för prövning.

Mer om synpunkter och klagomål

Blanketter

Här kan du hitta alla våra villkor och blanketter som rör Resurs erbjudanden om produkter och tjänster.

Till blanketter

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättslagen innebär att vi som bank måste bedöma risken för att användas för penningtvätt och försöka förhindra finansieringen av terrorism. Vi måste därför ha god kunskap om dig som kund och dina affärer.

Det är förbjudet att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor. Vi är därför skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheter ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

Hur påverkas du som kund av reglerna?

Resurs måste bedöma om det finns en risk att banken används för penningtvätt eller terroristfinansiering. Det är därför nödvändigt för oss att ha en god kunskap om våra kunder, och du kommer ibland att behöva svara på frågor så att vi förstår ditt syfte och behov.

Det är också obligatoriskt att legitimera sig. Legitimationskravet gäller även vid vissa löpande transaktioner. Alla frågor som ställs är utifrån lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller alltid.

När det gäller juridiska personer, exempelvis företag och föreningar, måste banken kontrollera vem som är den verklige huvudmannen. Utöver att det är obligatoriskt för den juridiska personens företrädare att legitimera sig behöver vi även ställa frågor om ägarförhållanden.

PEP – Politically Exposed Person

Det finns särskilda regler som vi på Resurs måste följa vid affärer med personer i politiskt utsatt ställning, så kallad PEP (Politically Exposed Person).

En PEP är en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Denna position utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, och banken måste vidta skärpta åtgärder. Bland annat måste vi få godkännande från en särskild beslutsfattare i banken innan affärer kan göras. Reglerna för PEP gäller även dessa personers familj och kända medarbetare.

Här hittar du mer information om penningtvätt från Bankföreningen.

Banksäkerhet för våra kunder

Resurs arbetar fortlöpande med att trygga säkerheten efter de olika behov kunder, ägare, anställda och andra intressenter har. Särskilt fokus läggs på bankens infrastruktur som t.ex. funktionsskydd, dataskydd, datakvalitetsskydd och egendomsskydd för banken och de funktioner, produkter och tjänster som banken erbjuder. Banken har t.ex. interna system för säker informationsdelning och kontroll utförs regelbundet av externa revisorer. Bankens kunder är också en viktig kontrollfunktion. Därför är det viktigt att du som kund lämnar dina synpunkter till oss om du upptäcker något som banken kan förbättra.

Det är också viktigt för oss på Resurs att alla kunduppgifter och transaktioner behandlas på sådant sätt att inte någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Både vi som bank och du som kund ansvarar för att sådan information hanteras på ett sådant sätt att det inte äventyrar den egna säkerheten. Var noga med att identifiera dig korrekt i din kontakt med banken och att skydda dina handlingar.

Läs mer om säkerhet på Bankföreningens informationstjänst om banksäkerhet.

Inspelningar

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

De inspelade samtalen lagras som längst tre månader

Vill du veta mer om vår behandling av personuppgifter.