Sparkonto Privat

Sparkonto är ett av marknadens bästa sparkonton. Det är framtaget för dig som vill ha din ekonomiska buffert så tryggt placerad som möjligt och samtidigt få en riktigt hög ränta.

Trygg placering

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se, www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin

Läs mer om den statliga insättningsgarantin

rb-oppna-sparkonto-privat

Har du frågor eller önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta kundservice per telefon på 0771-11 22 33 (mån-fre 8:00-17:00) eller via e-post.

Fakta om Sparkonto
Ränta 0,60 %
Krav på lägsta tillgodohavande/konto Inget
Antal fria uttag Obegränsat
Uttagsavgift 0 kr

 

Blanketter

Villkor

Information