Fasträntekonto

Med Resurs Banks Fasträntekonto kan du skapa ett förmånligt sparande på ett enkelt sätt. Sätter du in minst 10 000 kr i ditt sparande garanterar vi en årlig ränta på 1,20 % under den aktuella bindningstiden (till och med 28 september 2018 eller 30 september 2019)

Sista insättningsdag 15 augusti 2017.

Kontoinformation

Ränta under Bindningstid 1,20 %
Krav på lägsta tillgodhavande 10 000 kr
Uttagsavgift Se Särskilda villkor för Fasträntekonto
Högsta tillgodohavande per person och konto 1 000 000 kr

 

Kontoinformation och kontobestämmelser (2018-09-28)

Kontoinformation och kontobestämmelser (2019-09-30)

För kontot gäller Resurs Banks Särskilda villkor för Fasträntekonto (”Särskilda villkor”) jämte ansökningshandlingar för Fasträntekonto (”Ansökningshandlingar”) samt för konsumenter RB:s allmänna villkor för inlåningskonton RBAV12 PRIVATSPAR eller senare. Vid tolkning av RB:s villkor gäller Särskilda villkor före Ansökningshandlingar och Ansökningshandlingar före Allmänna villkor.

 

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se.

Läs mer på Riksgäldens sida om insättningsgarantin