Fasträntekonto

Med fasträntekonto hos Resurs Bank får du:

  • Vår högsta ränta
  • Högre ränta ju längre du sparar
  • En exakt tid när bindningstiden är slut

Just nu har vi tyvärr inget aktivt fasträntekonto. Håll utkik för kommande erbjudanden.

Insättningsgaranti ger ett tryggt sparande

Att spara på Resurs Bank är tryggt. Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan en kund få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.För ytterligare information kontakta Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se

Bra att veta om våra Fasträntekonto

Vilken ränta får jag?

Du får den ränta som gäller dagen då fasträntekontot öppnas.

Kan jag ta ut pengar innan bindningstiden löpt ut?

Ja, du kan ta ut pengar innan bindningningstiden löpt ut mot en viss avgift. Aktuell avgift beskrivs i kontoinformationen.

Kan jag göra fler insättningar till mitt fasträntekonto?

Nej, du kan inte göra fler insättningar under bindningstiden.

Frågor? Kontakta oss!

Låt vår kundservice hjälpa dig eller sök bland vanliga frågor.