Behandling av personuppgifter enligt PUL

Vi på Resurs Bank uppskattar ditt besök på vår hemsida www.resursbank.se

På vår hemsida finns det bland annat möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev, ansöka om att låna pengar, se konton på Mina Sidor, ladda ner appen Loyo och kontakta oss via kontaktformulär. Om du gör detta kommer du att bli ombedd att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. Resursgruppen respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du blir prenumerant nyhetsbrev från Mynewsdesk AB

Om du väljer att följa Resurs Bank och prenumerera på nyhetsbrev från Mynewsdesk AB kommer du att bli ombedd att lämna din mailadress. När du gör det godkänner du Mynewsdesk ABs allmänna villkor.

Om du ansöker om lån

Om du ansöker om lån elektroniskt kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom personnummer, namn, mailadress, telefonnummer, uppgifter om anställning och ditt hushålls ekonomi. Din information kommer att användas i syfte att kreditpröva din ansökan exempelvis genom att kontrollera din ekonomi, verifiera dina uppgifter och annan bakgrundsinformation.

När du skickar en ansökan till oss via hemsidan kommer vi att be dig att godkänna våra villkor. I och med att du godkänner dessa lämnar du ditt samtycke till att Resursgruppen samlar in, behandlar, använder och sprider dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Vidare lämnar du samtycke till att du vid ett eventuellt avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Om du inte vill lämna ditt samtycke kan vi inte ta emot din ansökan. Ditt samtycke omfattar alla personuppgifter som du lämnar i din ansökan, all ytterligare information som du förser oss med i anledning av din ansökan och all annan information som vi inhämtar från tredje part i syfte att behandla din ansökan, exempelvis information om dina ekonomiska förhållanden.

Om din ansökan beviljas kommer Resurs Bank att hantera dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i villkoren för lånet.

Om du loggar in på Mina Sidor

Om du loggar in på Mina Sidor kommer du att bli ombedd att välja vilket eID du vill använda för att logga in. Din information kommer att användas tillsammans med annan information som vi inhämtar från tredje part i syfte att säkerställa din identitet. Första gången du besöker Mina Sidor kommer vi att be dig att godkänna våra användarvillkor för Mina Sidor. Om du inte vill godkänna användarvillkoren kan du inte använda Mina Sidor.

Om du laddar ner appen Loyo

Om du väljer att ladda ner appen Loyo kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. Första gången du besöker Loyo kommer vi även att be dig att godkänna våra användarvillkor för Loyo. Din information kommer att användas i syfte såsom att aktivera dig som användare, ge dig möjlighet att registrera och samla olika kort och kundklubbar i appen, få erbjudanden och kuponger digitalt, ansöka om kredit (se information om kreditansökan under rubriken ”Om du ansöker om lån”) och få information om saldo och ev. köputrymme på registrerade kort. Om du inte vill godkänna användarvillkoren kan du inte använda Loyo. För att kunna nyttja vissa av Loyo´s tjänster krävs att du loggar in med eID (se information om e-ID under rubriken ”Om du loggar in på Mina Sidor”).

Om du kontaktar oss via kontaktformulär

Om du väljer att kontakta oss via ett kontaktformulär kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. Din information kommer att användas i syfte att administrera ditt kundärende.

Vem har tillgång till informationen?

Resurs Bank, andra bolag i Resursgruppen, eller den Resurs Bank anlitar, kommer att behandla personuppgifterna för att hantera din prenumeration, ansökan, inloggning eller kontaktförfrågan. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Resursgruppen samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer, externa bolag som kan vara involverade i våra processer.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Resurs Bank ansvar, med undantag för prenumeration av nyhetsbrev från Mynewsdesk AB, för att de personuppgifter du delger oss skyddas, och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Resurs Bank AB med organisationsnummer 516401-0208. Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på resursbank@resurs.se.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som Resurs Bank behandlar om dig. Skriv till ” Resurs Bank AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg”.

Vår affärsidé

Vi säljer finansiella tjänster som skapar handlingskraft för våra kunder.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna
0771-11 22 33