Du är här:HomeAllmänt

Banksäkerhet för våra kunder

Resurs Bank arbetar fortlöpande med att trygga säkerheten efter de olika behov kunder, ägare, anställda och andra intressenter har. Särskilt fokus läggs på bankens infrastruktur som t.ex. funktionsskydd, dataskydd, datakvalitetsskydd och egendomsskydd för banken och de funktioner, produkter och tjänster som banken erbjuder. Banken har t.ex. interna system för information och kontroll för externa revisorer. Bankens kunder är också en viktig kontrollfunktion. Därför är det viktigt att du som kund lämnar dina synpunkter till oss om du upptäcker något som banken kan förbättra.

Det är också viktigt för oss på Resurs Bank att alla kunduppgifter och transaktioner behandlas på sådant sätt att inte någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Både vi som bank och du som kund ansvarar för att sådan information hanteras på ett sådant sätt att det inte äventyrar den egna säkerheten. Var noga med att identifiera dig korrekt i din kontakt med banken och att skydda dina handlingar.

Läs mer om säkerhet på Bankföreningens informationstjänst om banksäkerhet.

Ytterligare information om Resurs Banks banksäkerhet.