Räntorna i Sverige

Höjd ränta för lån och kredit

Det osäkra omvärldsläget påverkar samhället och ekonomin, vilket vi på Resurs behöver förhålla oss till. Det innebär att vi behöver höja räntorna för våra lån och kreditprodukter.

Orsaken

Orsaken till våra räntehöjningar är förändrade marknadsräntor med anledning av att riksbanker i olika länder höjer sina styrräntor. Det innebär att det kostar mer för oss att låna pengar som vi sedan lånar ut till våra kunder.

Sparräntan

Resurs vill skapa bästa förutsättningar för balans i människors plånbok och en långsiktigt hållbar privatekonomi. Därför höjer vi samtidigt räntan på våra sparkonton. Om du är nyfiken på vad vi erbjuder i form av förmånligt sparande, kan du läsa mer här.

Fyra frågor till vår kreditchef Stefan Noderén

Varför höjer Resurs räntorna?

– Vi, liksom många andra aktörer i vår bransch, behöver höja räntan för att vi i vår tur fått ökade upplåningskostnader till följd av de höjda marknadsräntorna. Som bank är ju räntan vår ”råvara” det är samma sak som med t.ex. kaffe. När priset på kaffebönorna ökar så ökar priset på kaffet i butiken för oss konsumenter.

Hur bör jag som privatperson tänka kring min ekonomi?

– Som det allmänna läget ser ut just nu är det extra viktigt att vi har kontroll över vår privatekonomi och då inte minst över våra utgifter då kostnaderna för framför allt energi, mat, bolån men även övriga krediter har blivit högre, vilket innebär att de utgör en större del av hushållens disponibla inkomster än tidigare. När marginalerna krymper blir det också extra viktigt att fundera på vilka utgifter och eventuellt investeringar som är nödvändiga, eller om man kanske kan undvika något eller senarelägga någon utgift eller investering.

Hur ser Resurs på det osäkra omvärldsläget?

– Rysslands krig och aggression mot Ukraina ser tyvärr inte ut att komma till ett snart slut, och vi lider med människorna i Ukraina. Vi ser även turbulens på finansmarknaderna till följd av de snabbt stigande räntorna, vilket skapar oro. Vi kommer säkerligen få leva med högre energipriser under överskådlig tid vilket i mer eller mindre omfattning påverkar alla hushåll.

– Riksbanken bekämpar med kraft den höga inflationen genom att höja styrräntan, och vi på Resurs gör inte någon annan bedömning än marknaden i stort vilket innebär att vi tror på fortsatta räntehöjningar framöver med framför allt högre boendekostnader för de flesta som äger sitt boende.

– Vi bedömer att de ekonomiska marginalerna kommer fortsätta att krympa för de flesta svenska hushåll, dock i en lägre takt än vi sett under hösten och vintern. , men om arbetsmarknaden fortsätter visa styrka och arbetslösheten inte ökar i någon nämnvärd omfattning så tror vi att de allra flesta hushåll har marginaler att hantera situationen.

Kommer Resurs höja räntan ännu fler gånger framöver?

– Det är alltid utmanande att sia om framtiden, men det är under rådande omständigheter inte osannolikt att vi kommer se fler räntehöjningar framåt. I slutändan beror det på hur marknadsräntorna utvecklas och därmed utvecklingen för vår upplåningskostnad.