Din säkerhet är viktig för oss på Resurs Bank

Vad är PSD2?

Sedan den 1 maj 2018 gäller den nya Betaltjänstlagen, PSD2, i Sverige. Lagen har utökats till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation. Konsumentskyddet har stärkts, och ambitionen är att underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster inom EU.

Vad är GDPR?

I maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter personuppgiftslagen (PuL) och ger ett utökat skydd för konsumenten och våra partners.

Banksekretess

Alla banker i Sverige omfattas av Banksekretess. Det innebär att vi på Resurs inte kan lämna ut uppgifter om dig till någon annan. Banksekretessen är reglerad i lag och gäller alla uppgifter, skriftliga såväl som muntliga. Vi får inte heller uppge om du är kund hos oss eller ej.

Därför ber vi dig att vara noga med att identifiera dig korrekt i din kontakt med banken.

Vårt ansvar

Hos Resurs behandlas alla kunduppgifter och transaktioner på sådant sätt att inte någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Vi har ett ständigt pågående säkerhetsarbete, där vi implementerar och övervakar säkerhetsprogramvara av olika slag.

Våra informationssäkerhetsexperter arbetar dagligen med att övervaka system och tjänster. De håller sig väl informerade om utvecklingen i vår omvärld, och arbetar aktivt med att förebygga eventuella incidenter.

En stor del av deras arbete går också ut på att informera och utbilda våra medarbetare i säkerhetsfrågor. Det är viktigt att hela vår organisation har en hög kunskap och medvetenhet i säkerhetsfrågor, så att vi är trygga och kunniga i vårt möte med dig som kund.

Ditt ansvar

För att undvika att känslig informationen hamnar i fel händer ber vi dig som kund att alltid skydda dina handlingar, att inte lämna ut din PIN-kod och att vara noga med hur du förvarar dina kort.

Det finns bedragare som försöker komma åt personlig information, som exempelvis kortnummer eller koder, genom att utge sig för att vara någon annan när de tar kontakt via telefon, e-post eller på sociala medier. Resurs Bank kontakter aldrig dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter!

Vi ber dig också att vara uppmärksam på så kallade bluffmail, där bedragare försöker få dig att besöka en webbplats som smittar din dator med ett program som lyssnar av och samlar in information. De använder sig ofta av kända företag och deras logotypes för att skapa trovärdighet, men dessa mail kan ibland avslöjas av ett dåligt språk.

Tips för att handla säkrare i butik och online:

  • Svara aldrig på skräpmail, falska virusvarningar eller liknande
  • Öppna inte bilagor som följer med e-post från okända avsändare
  • Lämna aldrig ut personliga uppgifter till någon annan, och speciellt inte över Internet
  • Skriv inte ned eller förvara din PIN-kod tillsammans med kortet
  • Lämna inte ditt kort utan uppsikt i offentliga miljöer
  • Svara inte på konstiga frågor per telefon från okända personer

Lämna aldrig ut personliga koder via telefon!

Klagomål

Vi värdesätter dina synpunkter på vår verksamhet och ber dig att i första hand kontakta vår kundtjänst. Har du efter det fortfarande frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarig:

klagomalsansvarig@resurs.se

Kundtjänst: 0771 – 11 22 33

Blanketter

Här kan du hitta alla våra villkor och blanketter som rör Resurs Banks erbjudanden om produkter och tjänster.

Länk till blanketter

Cookies

För att ge dig som besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen använder vi oss av Cookies, små textfiler med information som lagras på din dator, mobil eller surfplatta. Genom att surfa vidare på webbplatsen godkänner du användandet av Cookies.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, och för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Webbplatsen använder även cookies för marknadsföring och marknadsundersökningar så att vi kan anpassa våra tjänster för dig. Vidare används cookies för att sammanställa anonym statistik, vilket hjälper oss att förbättra innehållet.

Det finns tre sorters cookies på denna webbplats:

  • Långvariga cookies, som exempelvis används för att anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Hur länge cookien sparas beror bland annat på din webbläsares inställningar.
  • Sessions-cookies, som lagras tillfälligt i din dators minne medan du besöker webbplatsen. När du lämnar webbplatsen raderas dessa cookies.
  • Tredjeparts-cookies, som tillhör andra domäner än de som visas i adressfältet. De tredjeparts-cookies som används är Google Analytics, för att samla in information om användning av webbplatsen, och Hotjar för att kunna fråga dig vad du tycker om sidan och undersöka hur du använder den.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan ändra dessa inställningar så att du varnas så fort en cookie skickas till din dator, eller skapa en huvudregel som innebär att cookies blockeras. Du kan också välja att radera alla de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i webbläsarens hjälpfunktion.

I2A4235 5I2A4235 5

Penningtvätt / AML

Lagen om Penningtvätt säger att banker måste vara säkra på att de transaktioner som banken utför är lagliga och inte har koppling till något brott.

Lagen innebär att bankpersonal är skyldig att ställa frågor om vissa transaktioner och ibland måste be om legitimation för att säkerställa vem som utför transaktionen. Lagen omfattar åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och bygger på ett direktiv från EU.

Hur påverkas du som kund av reglerna?

Resurs måste bedöma om det finns en risk att banken används för penningtvätt eller terroristfinansiering. Det är därför nödvändigt för oss att ha en god kunskap om våra kunder, och du kommer ibland att behöva svara på frågor så att vi förstår ditt syfte och behov.

Det är också obligatoriskt att legitimera sig. Legitimationskravet gäller även vid vissa löpande transaktioner. Alla frågor som ställs är utifrån lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretessen gäller alltid.

När det gäller juridiska personer, exempelvis företag och föreningar, måste banken kontrollera vem som är den verklige huvudmannen. Utöver att det är obligatoriskt för den juridiska personens företrädare att legitimera sig behöver vi även ställa frågor om ägarförhållanden.

PEP – Politically Exposed Person

Det finns särskilda regler som vi på Resurs Bank måste följa vid affärer med personer i politiskt utsatt ställning, så kallad PEP (Politically Exposed Person).

En PEP är en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Denna position utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, och banken måste vidta skärpta åtgärder. Bland annat måste vi få godkännande från en särskild beslutsfattare i banken innan affärer kan göras. Reglerna för PEP gäller även dessa personers familj och kända medarbetare.