Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Carnegie och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 4-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 3 miljarder kronor. Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Bank  

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker. Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, sparkonton och kreditkort. Det senare inkluderar det egna Supreme Card med cirka 150 000 kortinnehavare i Norden. Resurs Bank ägs av Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. 

Dokument och länkar