Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner svenska kronor och 150 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner svenska kronor och 150 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

Både de svenska och de norska obligationerna har en löptid om 3 år, med förfall i november 2024. De svenska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,07%, och de norska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,07%.

– Det är med stor glädje vi noterar att det även denna gång finns ett stort intresse för Resurs Bank i samband med dagens emission. Resurs Bank är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering till fördelaktiga villkor, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Holding.

SEB och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder. Vid utgången av det första halvåret 2021 uppgick antalet anställda till 666 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

Dokument och länkar