Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 450 miljoner kronor.

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 450 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall mars 2024) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,33%.

- Investerarna har återigen visat fint intresse för Resurs Bank som emittent, vi är en etablerad aktör på marknaden och vår avsikt är att fortsätta att ha en långsiktigt diversifierad finansiering säger Claes Wenthzel, interim CFO, Resurs Bank.

Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Mer information:
Claes Wenthzel, interim CFO, claes.wenthzel@resurs.se, +46 70 862 01 22
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Bank:
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder.