Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer i norska kronor- och/eller svenska kronor.

Detta sker inom Resurs Banks befintliga MTN-program med en total finansieringsram om 5 miljarder kronor.

Transaktionen beräknas ske inom en snar framtid, beroende på marknadsförutsättningarna.

Mer information:
Peter Rosén, CFO
& head of IR Resurs Holding, peter.rosen@resurs.se +46 736 564 934
Sofie Tarring, IR-Officer,
sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Bank
Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.