Supreme Card Woman stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för tionde året i rad

Supreme Card Woman är kortet som gör skillnad i kampen mot bröstcancer. Sedan 2007 har Resurs Bank varit partner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och sammanlagt bidragit med 8 miljoner kronor. För varje köp som görs med kortet går en krona till cancerforskningen, utan att det kostar kortanvändarna något. För tionde året stöttar Resurs Bank Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

Betal- och kreditkortet Supreme Card Woman lanserades 2007 och var redan från starten partner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Med sin koppling till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj blev kortet snabbt mycket uppskattat av kunder som ville att deras vardagsköp skulle bidra till välgörenhet och göra skillnad i kampen mot cancer.

- Resurs Bank har under tio år stöttat Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Tillsammans med våra kunder har vi fått chansen att bidra till kampen mot cancer. Vi gläds över cancerforskningens framsteg och Cancerfondens fantastiska arbete, säger Camilla Ögren, försäljningschef Supreme Card.

Se även kort video med Camilla Ögren om satsningen - i detta utskick.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs med syftet att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer och bedriva påverkansarbete. Kampanjen genomförs 2016 för fjortonde året i rad.

- Vi är stolta och tacksamma att Resurs Bank varit partner till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj sedan 2007. Deras engagemang är viktigt och bidrar till Cancerfondens vision att besegra cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får omkring 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka
30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

Mer information:

Camilla Ögren, försäljningschef Supreme Card. 0736-61 20 03 camilla.ogren@resurs.se