Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare där främst institutionella investerare deltog i en övertecknad orderbok. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa på 3 år med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.75%. Emissionsdatum blir 31 augusti 2016.

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information:

Peter Rosén, CFO Resurs Holding,
peter.rosen@resurs.se
+46 736 564 934

Dokument och länkar