Resurs Bank offentliggör Årsredovisning 2014

​Resurs Bank AB (publ) årsredovisning 2014 finns nu att ladda ned från Resurs Banks hemsida, www. resursbank.se.

Resurs Bank AB (publ) årsredovisning 2014 finns nu att ladda ned från Resurs Banks hemsida, www. resursbank.se.

För mer information kontakta Resurs Banks CFO Daniel Tell på 0706-367578. Daniel.tell@resurs.se

Dokument och länkar