Resurs Checkout integreras i Esecos affärssystem Nemo och förenklar för e-handlare

Resurs Checkout från Resurs Bank integreras nu i Esecos affärssystem Nemo och förenklar den administrativa hanteringen för e-handelsbutiker. Efter ett genomfört köp i en e-handelsbutik hanteras ordern och betalningsinformationen automatiskt i ett gemensamt flöde in till e-handelns affärssystem. Därmed blir den administrativa hanteringen både enklare, snabbare och genomförs på ett säkrare sätt jämfört med manuell hantering.
Nemo är ett affärssystem som vänder sig till alla typer av små och medelstora e-handelsbutiker.
För att uppnå det förenklade flödet kopplas Resurs Checkout och en e-handelsleverantör, som exempelvis Jetshop, samman med affärssystemet.